Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Vandressourcer og naturforvaltning / Grundvandshåndtering på bygge- og anlægsprojekter

Grundvandshåndtering på bygge- og anlægsprojekter

Foto: Stig Stasig
Korrekt grundvandshåndtering kan spare millioner på byggeprojekter og anlægsprojekter. COWIs hydrogeologer finder den optimale løsning.

Når byggeriet går i jorden, er det vigtigt at kende jordlagene og strømningerne i grundvandet, så projektet ikke løber ind i problemer. COWI har stor ekspertise i geologi og hydrogeologi. Det sikrer den bedste løsning både for byggeriet og for omgivelserne.

Sænkning af grundvandetSænkninger af grundvandet er ofte nødvendige for at holde byggegruber vandfri under byggeprocessen og for at hindre bundbrud, som kan fordyre byggeprocessen dramatisk. For at beregne den optimale sænkning af grundvandet anvender COWI sin ekspertise i geologi og hydrogeologi, prøvepumpningstolkning og hydrologisk modellering.

COWIs løsninger integrerer vurderinger af den påvirkning, der sker på omgivelserne ved bl.a. sænkning af grundvandet. Derfor har COWI opbygget stor ekspertise i reinfiltrering, som kan sikre, at grundvandssænkningen ikke breder sig til områder, hvor det er uønsket og kan gøre skade på for eksempel ældre, pælefunderede bygninger.

Forurening af grundvandet 

Sænkning af grundvandet kan mobilisere forureninger, som kan spredes til andre dele af grundvandet ved reinfiltration eller til vandmiljøet ved bortskaffelse af det oppumpede vand. For at opnå en sikker håndtering af grundvandet og undgå forureningsspredning kræver det indsigt i grundvandskemi og monitering, som er blandt COWIs mange kompetencer.

Overvågningsprogrammer for grundvandet COWI har mange års erfaring i opstilling af overvågningsprogrammer og gennemførelse af monitering. Vi har blandt andet udviklet et trådløst overvågningssystem til Cityringen, så eventuelle påvirkninger af grundvandet kan moniteres kontinuerligt, og de rette indgreb kan foretages i rette tid. Det sparer tid og penge for projektet.

Skræddersyede løsningerCOWI har indgående erfaring fra store projekter som Øresundsforbindelsen og Cityringen og fra mange små bygge- og anlægsprojekter. Erfaringerne bringer vi videre til nye projekter, og vi udvikler konstant nye metoder til grundvandshåndtering – skræddersyet til det enkelte projekt.

SIDST OPDATERET: 03.02.2016