Biodiversitet - Countdown 2010

Foto: cowi

Countdown 2010 er et initiativ, der skal stoppe tab af biodiversitet før år 2010. COWI arbejder med kommunerne om tiltag, der skal hjælpe dem med at nå målene.

'Countdown 2010' blev lanceret af den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN og EU-Kommissionen i 2004 for at stoppe tab af biodiversitet før år 2010. I starten af 2010 erkendte verdens ledere, at målene i Countdown 2010 ikke er nemme at nå, og deadline er derfor udsat til 2020. Mål og midler er dog de samme som for Countdown 2010.

Stop for tilbagegangen i biodiversitetBåde myndigheder, græsrodsorganisationer og virksomheder kan underskrive 'Countdown 2010'-deklarationen. Den danske regering underskrev deklarationen i 2007 og forpligtede sig til at arbejde for at stoppe tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed inden 2010. Siden har ca. 20 kommuner især i Region Syd fulgt trop.

Ud over dette initiativ arbejder alle kommuner generelt for at bevare biodiversiteten, idet kommuneplanen 2009 skal beskytte, sikre og forbedre levesteder for dyr og planter.

Bevarelse frem for skabelseCOWI arbejder med biodiversitet for både kommuner, stat og private kunder. Det sker bl.a. ved at udarbejde planer med konkrete tiltag, der fremmer biodiversitet.

Tiltag kan bl.a være at øge naturplejen af eksisterende arealer. Ved hjælp af græsning eller høslet kan man holde de højtvoksende urter nede og således lade de mindre og ofte sjældnere arter komme frem. 

Principperne bag tiltaget er, at man får mere natur ud af at bevare noget, der allerede findes, end ved at skabe nyt.

Nye arealer tæt på eksisterende Et andet eksempel på tiltag, som COWI arbejder med, er at placere nye naturarealer tæt op ad eksisterende. Fordelen er, at de arter, som findes på de eksisterende naturarealer, har nemmere ved at indvandre til de nye. Hvis man derimod laver skovrejsning langt fra en eksisterende skov, kan det vare flere hundrede år, før de typiske plantearter i skov indvandrer.

Grundtanken er her, at et større areal giver mere robuste bestande af dyr og planter og plads til flere arter. 

Biodiversitetsplan i Odense KommuneCOWI har bistået med udarbejdelsen af Odense Kommunes biodiversitetsplan, hvor disse principper er anvendt. Læs om projektet ved at følge linket i boksen til højre.

 

SIDST OPDATERET: 02.12.2016