Indpasning af større anlæg i landskabet

Foto:

​Det danske areal er begrænset, men skal aligevel rumme både landskabsværdier, byudvikling, infrastruktur og en række større anlæg. I naturforvaltningen skal man have de værktøjer, der er nødvendige for at håndtere de mange interesser.

Landskabelig indpasning og design

Når COWI arbejder med landskabelig indpasning og design, ser vi på, hvordan et givent anlæg bedst muligt indplaceres i den landskabelige kontekst – eksempelvis vindmøller, biogasanlæg, elmaster og veje.

Målet er at finde løsninger, der samlet set er en landskabelig berigelse - æstetisk såvel som miljømæssigt.

Vindmøller i landskabet

Den rumlige og visuelle påvirkning på landskabet er en væsentlig faktor, hvad angår placering af vindmøller i det åbne land. COWI hjælper med at udpege mulige vindmølleområder gennem GIS-analyser, kvalificere eksisterende udpegninger samt udføre æstetisk indpasning af vindmøllerne i landskabet. Landskabsanalyse og visualiseringer er to vigtige redskaber.

Biogasanlæg i landskabet

Ved hjælp af redskaber som jordbrugsanalyse og landskabsanalyse hjælper COWI med at udpege områder til større fælles biogasanlæg, der tager hensyn til blandt andet eksisterende landskabsværdier.

Vi indpasser anlægget i landskabet, hvor vi tager højde for forhold såsom terrænforhold, beplantning og facadernes udformning. Visualiseringer kan bidrage til formidling af projektet og kan samtidig synliggøre effekten af det indpassede anlæg.

Landbrugsbygninger i landskabet

I forbindelse med ansøgninger om placering af store landbrugsbygninger i landskabet gennemfører COWI en landskabsanalyse, som blandt andet kan danne grundlag for udpegning af egnede lokaliteter, indpasning i landskabet og farvevalg. 

SIDST OPDATERET: 04.03.2016