Landskab og kommuneplanlægning

Foto:

​Landskabet er en vigtig faktor i forvaltningen af det åbne land. Der er imidlertid et stort pres på arealerne i det åbne land og det bliver en udfordring i fremtidens kommuneplaner.

I kommuneplanlægningen skal der tages hensyn til mange forskellige aspekter: Hvordan forvaltes det åbne land, så det ikke sker på bekostning landskab og natur- og kulturværdier? Hvor ligger de værdifulde landskaber og naturområder? Hvordan skal man prioritere indsatsen for at beskytte og bevare?

Kommunale strategier

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre deres strategi for kommunens udvikling, og de skal beslutte, hvordan den gældende kommuneplan skal revideres. Her vil en landskabsanalyse med kortlægning af landskabskarakteren være nyttig, fordi den viser, hvad der er karakteristisk for kommunens landskaber, og hvad det betyder for udviklingsmulighederne. 

Hjælp til kommunal planlægning

I kommuneplanlægningen og i kommunernes arbejde med det åbne land hjælper COWI blandt andet med at udpege særlige værdifulde eller større sammenhængende landskaber, uforstyrrede landskaber, områder til byudvikling, skovrejsning, vindmøller, biogasanlæg og rekreative formål. Det kan ske med udgangspunkt i en kommunal landskabsanalyse. Vi kan også hjælpe med at kvalificere de tidligere amtslige udpegninger til kommunalt niveau og harmonisering af temaer på tværs af tidligere kommunegrænser. Herudover kan vi sikre, at udarbejdede landskabsanalyser indarbejdes sikkert i kommuneplanen.

SIDST OPDATERET: 05.03.2016