Sparring og undervisning om landskab

Foto:

​COWI kan støtte kommunerne i den praktiske brug af landskabskaraktermetoden som undervisere eller samarbejdspartnere, og vi kan udføre konkrete opgaver, hvor vi benytter landskabskaraktermetoden.

Sammen med jer kan vi skabe et godt grundlag for velargumenteret planlægning ved hjælp af landskabskaraktermetodens systematiske analyse og præsentation af landskabet.

Sparring og undervisning

Landskabskaraktermetoden består af mange faser, skemaer og fastlagte termer, og det kan være vanskeligt for kommunerne at finde tid til at sætte sig ind i disse og udarbejde fulde landskabsanalyser. I COWI tilbyder vi derfor gerne sparring og undervisning i brugen af landskabskaraktermetoden samt feltbesigtigelse og kortanalyse.

Det kan også være vanskeligt at danne sig overblik og give sig i kast med arbejdet med landskabsanalyse eller implementering af landskabshensyn i kommuneplanen. Vi tilbyder derfor sparring og rådgivning gennem hele processen – både metodisk, fagligt og formidlingsmæssigt.

Vi tilrettelægger desuden gerne workshops eller samarbejder om tværgående projekter med andre kommuner.

SIDST OPDATERET: 03.02.2016