Nationalparker

Foto: COWI
Danmark er i gang med at etablere nationalparker. COWI har været med fra starten i pilotprojekterne og arbejder nu med opgaver i de etablerede nationalparker.

Først blev syv områder udpeget til pilotprojekter, hvor natur, kultur, landskab og en række andre forhold blev undersøgt. Nu er den egentlige etablering af nationalparker i gang, og der er indviet nationalparker i Thy, Vadehavet og Mols Bjerge.

Nationalparkerne blev sat på dagsordenen i 2001 af Wilhjelmudvalget under Miljøministeriet. Det skete i forbindelse med, at man udarbejdede en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed. I 2002 blev pilotprojekterne udpeget, og en række udredningsopgaver og undersøgelser blev søsat.

En følgegruppe afleverede i 2006 en rapport til miljøministeriet med en række anbefalinger, som førte til, at Nationalparkloven blev vedtaget i 2007. De første tre nationalparker - Thy, Vadehavet og Mols Bjerge - er blevet indviet, og de næste kan følge over de næste par år.

Lokal forankring og nationale hensyn
I arbejdet med nationalparkerne bruger COWIs medarbejdere mange års erfaring fra andre naturprojekter i ind- og udland. For en række af pilotprojekterne og de etablerede parker udfører COWI:

 • Naturplanlægning, som omfatter kortlægning af naturværdier samt forslag til naturgenopretning og fremtidig arealforvaltning 
   
 • Skitseprojekter for naturgenopretning med f.eks. hævning af vandstand for at forbedre naturen
     
 • Vurdering af friluftslivets påvirkning af natur 
   
 • Opstilling af scenarier og visioner for de fremtidige nationalparker
   
 • Borgerinddragelse
   
 • Lokale erhvervsøkonomiske analyser
    
 • Formidling via pjecer, hjemmesider og slutrapport til Miljøministeren
     
 • Planlægning af nationalparkcenter

SIDST OPDATERET: 02.12.2016