Genopretning af vådområder

Foto: Tao Lytzen
Engang var der vidtstrakte vådområder i det danske landskab. Effektivt landbrug har mindsket arealet betragteligt, men i dag har vi både teknik og viden til at genoprette vådområderne.
Ferske enge, moser og strandenge er vigtige levesteder for fugle, padder, planter og insekter. Men landbrug, byudvikling, trafikanlæg og vandindvinding har betydet store indgreb i vådområderne rundt om i det danske landskab.
 
Ud over at gavne naturen byder genoprettede vådområder også på rekreative oplevelser. Samtidig omsætter vådområderne næringsstoffer, så belastning af sårbare kyster og fjordområder nedsættes.

Genopretning af vådområder

Ud fra gamle kort kan man se, hvor der tidligere lå slyngede vandløb, nu tørlagte søer og fjordarme eller store moser. For at komme i gang med genopretning af vådområder er første skridt en forundersøgelse, der belyser landskabshistorien, hydrologi, oplande, naturværdier, kulturspor og tekniske anlæg. På den baggrund opstiller COWI scenarier for fremtidig vandstand og udbredelse af vådområdet. Derefter vurderer vi konsekvenserne og beregner skitseprojektets økonomi.
 
Senere går den praktiske genopretning af vådområdet i gang med f.eks. sløjfning af dræn, ophør af pumpning og omlægning af vandløb.
 

COWI genopretter vådområder

COWI har siden 1990'erne arbejdet med genopretning af vådområder i Danmark. Siden 1996 har vi haft mange opgaver med etablering af vådområder under bl.a. Vandmiljøplan II.
 
Vi kan rådgive på projekter ved vådområder med både forundersøgelser, skitseprojekter, udbud, og tilsyn i anlægsfasen. 

SIDST OPDATERET: 02.12.2016