Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Foto: COWI
Kommunerne skal i gang med at udlægge boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). COWI hjælper med at beregne områderne og rådgiver om beskyttelse af grundvandet og vandforsyningen.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er et vigtigt instrument i grundvandsbeskyttelsen. Kommunerne har mulighed for at udlægge boringsnære beskyttelsesområder for at undgå forurening af vandforsyningsboringer, og de kan søge tilskud til arbejdet hos Naturstyrelsen.

Beskyttelsesområderne udlægges på baggrund af konkrete vurderinger af blandt andet forureningstrusler mod vandforsyningen. De boringsnære beskyttelsesområders størrelse afhænger af indvindingens størrelse samt de geologiske og hydrogeologiske forhold i området.

Analystisk metode beregner boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)COWI håndterer både analytiske modeller, regnearksmodeller og numeriske modeller til at beregne de boringsnære beskyttelsesområder. I forhold til at vurdere konkrete grundvandstrusler har vi udviklet en analytisk metode, som tager hensyn til jordens sammensætning og de geokemiske egenskaber for det potentielt forurenende stof.

Indsatser og konsekvensvurderingerCOWI har udarbejdet adskillige indsatsplaner og derigennem opbygget stor kompetence i at fastlægge og vurdere effekten af relevante indsatser for at sikre den fremtidige vandforsyning - både i forhold til udviklingen i vandkvalitet, de økonomiske konsekvenser for alle involverede parter samt de miljømæssige og landskabsmæssige konsekvenser. Det sker gennem et tværfagligt samarbejde, hvor blandt andet hydrogeologer, grundvandskemikere, planlæggere og landinspektører bidrager med relevant viden.

SIDST OPDATERET: 03.02.2016