Grundvandskemiske undersøgelser

Foto: Free of charge
Grundvandskemiske undersøgelser og modellering af geokemiske processer er en integreret del af COWIs rådgivning inden for grundvandsområdet.
I vurderingen af grundvandets sårbarhed indgår redoxforhold som en væsentlig parameter. De fleste problemer i forhold til drikkevandskvaliteten kan ligeledes relateres til bestemte vandtyper.

COWI har udviklet metoder til både redoxkarakterisering og undersøgelse af vandtyper, og vi udvikler hele tiden nye teknikker til at belyse naturlig grundvandskvalitet og forurening af grundvandet.

Modelberegninger og grundvandskemiske undersøgelser

COWI besidder stor ekspertise inden for organisk og uorganisk kemi, og vi vurderer og foretager modellering af vandets kvalitet og kemiske processer i jordmatricen. Vi anvender blandt andet modelværktøjerne Macro og DaisyGIS, ligesom vi udvikler vores egne modelværktøjer.

Baseret på et detaljeret kendskab til kemisk nedbrydning, sorption og stoftransport har COWI desuden udviklet modelværktøjer til stofspecifik sårbarhedsvurdering.

SIDST OPDATERET: 03.02.2016