Grundvandsmodeller og geologiske modeller

Foto: COWI
Geologi og grundvandsstrømning er tæt koblet i naturen. COWI bruger derfor grundvandsmodeller og geologiske modeller i rådgivningen på grundvandsområdet.

Hvis bæredygtigheden af en vandindvinding skal vurderes, er det af afgørende betydning at have styr på geologi og strømningsforhold. Det samme gælder, når man skal vurdere risikoen for, at en jordforurening vil påvirke det primære grundvandsmagasin eller et vådområde.

ModelværktøjerCOWI anvender en række geologiske modeller og grundvandsmodeller, når vi skal belyse disse forhold. Modellerne hjælper os blandt andet til at beregne indvindingsoplande, dræning eller stofspredning. Derfor er de nyttige værktøjer i rådgivningen af vores grundvandskunder.

Grundvandsmodellerne og de geologiske modeller anvender vi også, når der skal foretages grundvandssænkning eller etableres grundvandskøling i forbindelse med større anlægsopgaver.

Geologisk og hydrogeologisk modellering

COWI har stor erfaring og ekspertise inden for opbygning af geologiske modeller og hydrogeologisk modellering. Vi anvender GeoScene 3D og Mike Geomodel som geologisk tolknings- og modelværktøj og foretager hydrogeologisk modellering og beregning af stoftransport med Modflow, Mike She og andre specialprogrammer.

Derudover har COWI ekspertise i saltvandsmodellering med Femwater og med infiltrationsberegning og vurdering af nitratudvaskning med DaisyGIS.

SIDST OPDATERET: 03.02.2016