VVM-undersøgelser

Foto: Niels Åge Skovbo
COWI deltager i hele processen omkring en VVM med rådgivningsydelser lige fra feltkortlægning over konsekvensvurderinger og rapportering til deltagelse i borgermøder i offentlighedsfaserne.
Nye motorveje, industrivirksomheder, nye gas- og højspændingsledninger, større byggeri og havne. Alle er eksempler på anlæg, som kan påvirke miljøet kraftigt i både anlægs- og driftsfasen.

Vurdering af virkninger på miljøet, VVMSådanne tekniske anlæg skal miljøvurderes ifølge EU's lovgivning om VVM. Det sker for at mindske de negative påvirkninger af miljøet.

VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. Miljøvurderingen finder sted tidligt i projektet, fordi man ved valg af f.eks. alternative linjeføringer for en ny motorvej skal kende konsekvenserne for miljøet. I løbet af VVM-processen indarbejder man forslag i projektdesignet, som skal afværge de negative konsekvenser for miljøet.

Samtidig er et vigtigt formål med VVM at inddrage offentligheden i beslutninger.

Alt om virkninger på miljøet vurderes

En VVM omfatter alle miljømæssige forhold. Det gælder støj og andre udledninger til luft, jord, overfladevand og grundvand, og det gælder råstofforbrug og affaldsdannelse. I en VVM tager man også stilling til påvirkning af økosystemer, altså plante- og dyreliv, og til påvirkning af mennesker, samfund, landskab, kulturarv og friluftsliv.

30 års erfaring og over 200 VVM'er

COWI har mere end 30 års erfaring med at forestå og formidle VVM-undersøgelser fra over 200 VVM-pligtige anlægsprojekter. Vi kender dermed processen med myndigheder og borgerinddragelse i alle dens faser.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018