VVM af anlægsprojekter

Foto: Ulrik Jantzen
Mange anlægsprojekter kan først realiseres, når der foreligger en godkendt VVM-redegørelse. COWI har stor erfaring i at vurdere miljøpåvirkninger af en lang række tekniske anlæg.
I Danmark og resten af EU er det i dag obligatorisk at vurdere miljøkonsekvenser ved anlæg, inden der træffes beslutninger, som kan påvirke miljøet væsentligt.

Vurdering af virkninger på miljøet, VVMVVM, vurdering af virkninger på miljøet, er en undersøgelse, som vurderer miljøkonsekvenserne ved nye anlæg eller større udvidelser af eksisterende anlæg. Reglerne gælder for en lang række tekniske anlæg som f.eks. veje, højspændingsanlæg, gasledninger, lufthavne og jernbaner, men også byggeri i byzone, naturgenopretningsprojekter og råstofgravning kan være omfattet af VVM-reglerne. 

VVM-processen sker i samspil med myndigheder og offentligheden.

COWI med fra starten til VVM

Vores store rutine og lange erfaring betyder, at vi kan finde et passende detaljeringsniveau både i forhold til VVM-kravene og i forhold til ressourceforbruget på den enkelte VVM-opgave.

COWI har medarbejdere, som er eksperter i miljø, jura, formidling og borgerinddragelse. Derfor kan vi rådgive gennem hele VVM-processen, og derfor kan vi tilbyde en samlet ydelse med både procesrådgivning og specialiseret miljørådgivning med kortlægning af miljøforhold og konsekvensvurderinger, hvor der stilles høje krav til dokumentation.

SIDST OPDATERET: 05.01.2018