Hjem / Skip Navigation LinksAktuelle temaer / Byudvikling / Regnvand som rekreativ del i byudvikling

Regnvand som rekreativ del i byudvikling - Arne Bernt Hasling

Foto: COWI
Undersøgelser af sundhedsrisikoen skal afgøre, om børn både vil kunne lege med skibe og soppe i Rabalderstræds regnvandskanal i den kommende bydel Musicon.
Hyppigere tilfælde af ekstrem regn baner vej for at bruge regnvand rekreativt. COWI er involveret i flere byudviklingsprojekter, der opsamler regnvand som aflastning for kloaksystemet.

Der er kommet flere 'blå klatter' i COWIs forslag til udvikling af bydele.

Det siger ingeniør og seniorprojektleder i vandmiljø Jes Clauson-Kaas, der selv har været med til at sætte nogle af klatterne, som er søer og åer baseret på regnvand. Endvidere har han også taget initiativ til et forskningsprojekt, som skal afdække sundhedsfaren ved regnvand i større byer.

"I de senere år har vi haft kraftige regnskyl, der har oversvømmet byområder f.eks. i Greve og Lyngby. For at undgå overbelastning af kloaksystemerne og tilpasse os klimaforandringerne er det smart at anvende regnvandet som en rekreativ ressource," siger Jes Clauson-Kaas og tilføjer:

"Vand er attraktivt for mennesker. Tænk bare på Venedig og Amsterdam. Vores eget havnebad i Københavns Havn er også blevet en international seværdighed, fordi det er unikt, at man kan bade midt i en storby."

Regnvandskanal i ny bydel
COWI er bl.a. med til at udvikle en ny bydel i Roskilde, Musicon, hvor regnvand skal løbe som en opsamlingskanal langs med hovedgaden, Rabalderstræde. Kanalen munder ud i tre regnvandssøer, der bliver til én stor sø ved meget regn.

"Lige nu er vi ved at finde ud af, om vi kan projektere kanalen i Rabalderstræde, sådan at børn vil kunne soppe, uden at det er sundhedsskadeligt. For regnvand er ikke bare regnvand! Vandets kvalitet afhænger af, om det kommer fra tagene, vejene, eller fra steder, hvor der har været dyr."

Fugle gør regnvand sundhedsskadeligtIfølge Jes Clauson-Kaas kan søer og vandløb blive sundhedsskadelige, hvis der er mange fugle.

"Ænder, gæs og måger udskiller op mod ti gange så mange colibakterier som et menneske. Derfor kan man hverken have rekreative vandområder, hvor der er mange fugle, eller udnytte regnvandet derfra."

Regnvand, der har været i kontakt med biler, indeholder også skadelige stoffer, men kan renses gennem filtre eller separatorer

Regnvand til toiletskyl sparer 60 procentRegnvand fra tagene er det mest rene.

"Flere bygninger ved Københavns Havn har fået tilladelse til at udlede regnvand direkte fra tagene ud i havnen. Derved mindskes presset på hovedstadens kloakker. Regnvand fra tage af zink, tjære og kobber kan dog være skadeligt for havnens økosystem og gøre fiskene usunde at spise."

Ifølge Jes Clauson-Kaas udnytter flere større bygninger i København - bl.a. LO's bygning, DR Byen og Frederiksberg Gymnasium - regnvand fra taget til toiletskyl. Hermed sparer bygningerne 60 procent af deres normale forbrug af drikkevand.

Af Kathrine Schmeichel
Publiceret: 20.11.2009

Forskningsprojekt om regnvand og sundhedsfare

Jes Clauson-Kaas er initiativtager til et forskningsprojekt, som skal undersøge sundhedsfaren ved at bruge regnvand rekreativt i større byer:

"Da der kun findes få analyser af sygdomsrisikoen ved forskellige scenarier for menneskers kontakt med regnvand - f.eks. efter en oversvømmelse - er der behov for at udvikle modeller, der kan beskrive sammenhængen mellem mulige sygdomme og forekomsten af smitstoffer og kemikalier. Vi skal også have samlet viden om renseteknologiers evne til at reducere de skadelige stoffer i afstrømmet regnvand."

Forskningsprojektet, der har fået støtte af Miljøministeriet og bl.a. involverer DHI, Københavns Universitet (KU Life) og Københavns Kommune, løber til udgangen af 2009.

SIDST OPDATERET: 08.08.2017