Hjem / Skip Navigation LinksAktuelle temaer / Digitalisering / Digitalisering betyder forandring

Digitalisering betyder forandring

Foto: Ulrik Jantzen

​​​​

​Digitalisering er fremtidens stærke redskab til at udnytte knappe ressourcer optimalt. Men det kræver god forandringsledelse at realisere potentialet og samtidig sikre både medarbejdertrivsel og borgerservice.

Den offentlige sektor er under pres. Der er brug for effektive redskaber for både at leve op til kravene om besparelser og effektiviseringer og samtidig levere bedre service til brugerne. Digitalisering er én dimension i løsningen af disse udfordringer - særligt hvis processen er godt planlagt, inddrager medarbejderne og har brugernes behov som ledetråd.

Brugerbehov og medarbejdererfaringer

Skal digitalisering lykkes, skal den tage udgangspunkt i brugernes behov og medarbejdernes erfaring. Hvad motiverer borgerne til at betjene sig selv? Hvordan skal systemet indrettes, så borgerne bruger selvbetjening? Hvad er medarbejdernes erfaringer med borgerbetjening? Svaret på disse spørgsmål er afgørende for en succesfuld løsning. Derfor starter vi med at kortlægge brugernes behov og inddrage medarbejdernes erfaringer og lader disse to elementer være styrende for processen.

Organisationen skal kunne følge med

Det er en stor omvæltning for en organisation, når papirgange skal digitaliseres. Det rummer typisk et potentiale for at forbedre arbejdsgange og effektivisere, men også en risiko for at skabe utryghed blandt personalet. Det er vigtigt, at de forandringer, som digitaliseringen medfører, ikke kommer bag på nogen. COWIs specialister i organisation og ledelse har stor erfaring i at planlægge forandringsprocesser, så udbyttet optimeres og utrygheden minimeres.

Mål, synliggør resultaterne og brug dem

I alle forandringsprocesser er det afgørende at sætte klare mål og følge op med evaluering af resultaterne. Gevinsterne skal synliggøres for at fastholde motivationen, og den videre indsats skal tilpasses for at sikre optimalt udbytte.

COWI råder over et af Nordens stærkeste samfundsfaglige miljøer med særlig ekspertise og erfaring inden for effektivisering, organisationsudvikling og evaluering. Vores kunder har gennemført projekter for offentlige og private kunder i ind- og udland.

SIDST OPDATERET: 05.02.2018