Hjem / Skip Navigation LinksAktuelle temaer / Digitalisering / Geografisk information og digitalisering

Geografisk information og digitalisering

Foto: COWI
COWI har stor erfaring med tværfaglige digitaliseringsopgaver for kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder.

I mange digitaliseringsprocesser er GIS (Geografiske Informations Systemer) en central løsning til at få geografiske data, som f.eks. grundkort, miljødata eller andre geodata integreret i en velfungerende digital forvaltning.

COWIs GIS-specialister har igennem mange år arbejdet med at digitalisere arbejdsgange i offentlige forvaltninger og den erfaring udnyttes i projekter, hvor GIS-specialisternes viden bliver omsat til tidsbesparende løsninger.

Vi kobler GIS med specialistviden

Vi har specialistviden inden for opsætning og samkøring af databaser (miljødata, plandata eller andre geodata), dataanalyser, opsætning af GIS-systemer og GIS-træning og koblet til vores viden inden for drift- og vedligehold af veje og bygninger, trafik, velværd eller miljø, målretter vi ydelser til kundernes behov.

Det handler i dag ikke så meget om at have en teknisk forståelse for implementering af GIS i den offentlige forvaltning, men mere om at forstå den sammenhæng, hvori de digitale geodata skal indgå. Med den viden har COWIs GIS-specialister løst en stor bredde af digitaliseringsopgaver.

Digitalisering og it-projektgennemførelse

Vi har gennemført en lang række it- og GIS-projekter, hvor vi har omsat vores viden om it-projektgennemførelse, digitalisering, forretningsanalyse, koncept-udvikling over kontraktrådgivning til programmering og implementering af GIS- og it-løsninger.

SIDST OPDATERET: 05.02.2018