Hjem / Skip Navigation LinksAktuelle temaer / Digitalisering / Juridisk IT-udbudsrådgivning

Juridisk IT-udbudsrådgving

​COWIs juridiske konsulenter rådgiver kunderne igennem hele it-udbudsprocessen - fra strategi over udformning af udbudsmateriale til evaluering af tilbud og kontraktudformning. Vi inddrager viden om udbudsjura, kontraktret- og aftaleret sammen med en dyb indsigt i it-tekniske problemstillinger.

På baggrund af sektorspecifik teknisk rådgivning kan COWIs jurister rådgive om forskellige udbudsformer og de juridiske forhold omkring et it-udbud.

Vi har et indgående kendskab til samarbejdsmuligheder med private leverandører. Sammenholdt med en dybdegående indsigt i de forvaltningsretlige og kommunalretlige regelsæt og principper er vi en solid samarbejdspartner, når det gælder om at vejlede vores kunder om, hvordan offentlige it-opgaver bedst kan udbydes.

Udbudsmateriale og evaluering af tilbud

Et afgørende aspekt i forbindelse med udbud er at sikre, at processen bliver korrekt håndteret, og at der ikke opstår usikkerheder, der fører til en klage ved Klagenævnet for Udbud. Det er vigtigt, at tilbudsgiverne har tillid til, at konkurrencen er fair.

Med god indsigt i de it-tekniske problemstillinger er COWIs jurister i stand til at sikre, at udbudsmaterialet danner grundlag for de bedst mulige tilbud fra egnede private leverandører. Vi evaluerer ligeledes de indkomne tilbud og kommer med anbefaling til tildeling af kontrakten.


COWI sikrer, at disse vigtige dele af udbudsprocessen bliver opfyldt:

  • Klart og utvetydigt udbudsmateriale 
  • Gennemsigtig udbudsproces baseret på ligebehandling af alle tilbudsgivere
  • Objektive og klart formulerede kriterier for tildeling af opgaven
  • Alle faser i udbudsprocessen dokumenteres.

 

Kontraktudformning - fra K01 til K03

COWIs jurister kan bidrage med ekspertise i forbindelse med valg og udformning af kontrakten. Det sker med udgangspunkt i den konkrete it-tekniske ydelse og dens specifikke karakteristika. Valget af kontraktform kan være nøglen til en succesfuld udviklingsfase, hvor samarbejdet mellem alle kontraktens partnere udfoldes til gavn for den færdige ydelse.

Det er COWIs anbefaling, at udbudsmaterialet altid ledsages af et kontraktudkast således, at både ordregiver og tilbudsgiver kender rammebetingelserne for ydelsen. COWI kan desuden bistå med kontraktafklaring med den vindende tilbudsgiver."
 

Samarbejdet med udbudsrådgiveren

Udbudsrådgivningen kan omfatte alle dele af udbudsprocessen fra de indledende overvejelser og fastlæggelse af udbudsstrategien til indgåelsen af kontrakten.
Udbudsrådgiverne inddrages i de forskellige faser af en udbudsproces alt efter ønske og behov. De kan anvendes til at kvalitetssikre hele eller dele af udbudsmaterialet, eller de kan udarbejde udbudsmaterialet.

 

Udvalgte projekter

DIADEM - digitalisering af olietanksoplysninger for Erhvervsstyrelsen og kommunerne
Digitaliseringsprojektets formål var, at gøre det billigere og lettere at købe og sælge ejendomme. Projektet omfattede indsamling og digitalisering af olietanksoplysninger - særlig hos kommunerne - data der på det tidspunkt ikke forelå i en digital og standardiseret form.


It-udbudsrådgivning for Foreningen Danske Olieberedskabslagre
COWI udarbejdede udbudsmaterialet og kontraktgrundlaget og gennemførte udbudsprocessen, herunder tilbudsevalueringen på et it-udbudsrådgivningsprojekt for
Foreningen Danske Olieberedskabslagre.

SIDST OPDATERET: 05.02.2018