Hjem / Skip Navigation LinksAktuelle temaer / Klima / COWIs klimastrategi

COWIs klimastrategi

Foto: Ulrik Jantzen

Gennem en særlig klimastrategi er det lykkedes COWI at fastholde klimadagsordenen som et væsentligt element i både forretningsudvikling og samspil med kunderne. Klimadagsordenen bidrager endvidere til fokus på innovation inden for alle serviceydelser.

Med en ambitiøs klimastrategi som køreplan er COWI nået langt med forretningsudvikling i forhold til både forebyggelse, tilpasning og generelle udviklingsperspektiver, der f.eks. følger af en stigende knaphed på energi og vand.

COWI vil fremover sætte endnu mere fokus på innovation, der naturligt er afledt af klimadagsordenen, og som bl.a. er udvikling af bæredygtigt beton, bæredygtig integrering af vand i byer og rådgivning inden for 'smart energi' – intelligent samspil mellem forskellige energiforsyningssystemer.

Udviklingsdirektør Stig P. Christensen forklarer:

"Som rådgiver inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi giver den globale klimadagsorden en særlig mulighed for at integrere COWIs forretningsinteresser med et ansvar i forbindelse med overgangen til et samfund, der er mindre afhængigt af fossile brændsler og bedre forberedt på de konsekvenser, som klimaændringerne medfører."


Grønne byggerier og kommunale klimaplaner

Nogle af de spor, klimastrategien allerede har sat, er involvering i flere grønne byggerier som Skuespilhuset og Green Lighthouse og udarbejdelse af klimaplaner for danske kommuner – bl.a. København og Århus.


De tre klimaroller

Om selve klimastrategien siger Stig P. Christensen:

"Klimastrategien fokuserer på tre forskellige roller – henholdsvis som arbejdsplads, rådgivere for kunder og os selv som privatpersoner. Som rådgiver har COWI størst mulighed for at tage et samfundsmæssigt ansvar for klimaet, da vi løbende er involveret i 5.000-10.000 aktive projekter og tilbud over hele verden."

"I Danmark har COWI igennem flere år opgjort sit CO2-aftryk i et grønt regnskab, som har dannet grundlag for initiativer, der yderligere skal reducere CO2-udledningen og andre miljøbelastninger. Resten af koncernen vil også fremover udarbejde grønne regnskaber."

"Som følge af det grønne regnskab har vi igangsat tre initiativer. Vi ser på hvordan vi kan:

  • ændre vores arbejdsrelaterede transport- og kommunikationsmønster, som er den største bidragsyder til COWI's carbon footprint 
  • blive endnu bedre til at lave energibesparelser i eget hus
  • påvirke vores individuelle adfærd f.eks. gennem en mobil- og internettjeneste, CO2 Guide, som vi har udviklet sammen med firmaet Mobile Identity."


Global klimaforretning lokalt tilpasset
For at sikre, at klimaaspektet bliver tilgodeset overalt i virksomheden, arbejder alle COWIs regioner – Danmark, Norge, Central- og Østeuropa, Golfen og Afrika – med at indarbejde og prioritere klima i deres forretningsstrategier, hvor de globale klimatemaer tilpasses de lokale forskelle, behov og forretningsmuligheder.

SIDST OPDATERET: 05.07.2017