Metroer

Foto: Adam Mork
COWI er en international specialist inden for jernbaner og metro. Vores dygtige specialister er engagerede i at udvikle effektive og innovative løsninger inden for multidisciplinære jernbane- og infrastrukturprojekter.
YdelserCOWI har stor ekspertise inden for følgende banetekniske områder
  • Spor
  • signalsystemer
  • telekommunikation
  • køre- og stærkstrøm
  • rullende materiel
  • alle anlægs- og miljødiscipliner

Vores ydelser dækker hele projektforløbet fra de tidlige strategi- og gennemførlighedsanalyser over skitseforslag til systemdesign og detailprojektering, udbud og kontrahering samt byggeledelse, tilsyn, drift og vedligehold.

Vi har stor erfaring i at kombinere projektledelse og de tværfaglige analyser af risici og sikkerhed, stadieplaner, grænseflader og udarbejdelse af anlægsoverslag.

Vi tilbyder ligeledes miljø-, samfunds- og klimaanalyser, transportøkonomi og trafikfremskrivninger samt økonomiske og finansielle undersøgelser.

JernbanespecialisterMed baggrund i COWIs brede vifte af ydelser har vores specialister omfattende erfaring i løsning af komplekse tværfaglige jernbane- og infrastrukturprojekter. Vi søger til stadighed at tilføre ny viden og anvende optimale tekniske løsninger.

KunderCOWI arbejder blandt andet for Banedanmark, Ørestadsselskabet, Lokalbaner, kommuner og andre infrastrukturforvaltere, DSB og andre operatører, Trafikstyrelsen, Transportministeriet samt i udlandet for danske og udenlandske kunder.

SIDST OPDATERET: 29.06.2017