Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Vandressourcer og naturforvaltning / Natur- og landskabsplanlægning

Naturplanlægning og landskabsplanlægning

Foto: Mogens Bjørn Nielsen
Skjern Å naturprojekt.
Naturplanlægning og landskabsplanlægning, som beskytter eksisterende natur og landskab og genskaber nyt, handler om aktiv indgriben. Redskaberne er naturgenopretning og naturpleje, og de er kernen i COWIs rådgivning inden for naturplanlægning og landskabsplanlægning.
Naturpleje og styrkelse af naturen og landskabet sker ved en sammenhængende naturplanlægning og landskabsplanlægning, hvor et af de aktive redskaber er naturgenopretning.

NaturplejeNaturplanlægning og landskabsplanlægning involverer sagsbehandlere, politikere og ikke mindst borgerne. Med naturplanlægningen sikrer vi, at unikke landskaber, naturværdier og biodiversitet bevares - også for fremtidige generationer.

Naturdata og landskabsdataEnhver proces bygger på et grundlag af viden og data. Feltundersøgelser, kortlægninger og naturovervågning er derfor centrale begreber i naturplanlægningen og landskabsplanlægningen. De er også nøgleaktiviteter for COWIs medarbejdere, der tillige har udviklet en GIS-koblet database til registrering, behandling og opbevaring af naturdata og landskabsdata.

Rådgivning fra natur til skrivebord

Omkring 40 medarbejdere i COWI har forvaltningen af natur og landskab som fast arbejdsområde. Vi har arbejdet med naturplanlægning og landskabsplanlægning siden starten af 1990'erne for den danske stat, amter og kommuner samt for private arealforvaltere.

COWI yder rådgivning i alle aspekter inden for naturplanlægning og landskabsplanlægning og arbejder med:
 • Feltundersøgelser og kortlægning af naturtyper, flora og fauna, landskab, kulturhistorie og friluftsliv
   
 • GIS, databaser og webløsninger til præsentation og analyser af data fra feltundersøgelser
   
 • Naturkvalitetsplanlægning
   
 • Naturpleje og naturgenopretning
   
 • Formidling i form af pjecer, hjemmesider, visualisering, 3D-animation.

SIDST OPDATERET: 13.04.2018