Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Miljø, sikkerhed og sundhed / Risikoanalyse og processikkerhed

Risikoanalyse og processikkerhed

Foto: scandinavian-highlights
Sikkerhed for mennesker, natur og værdier er en væsentlig parameter i mange af COWIs projekter. Vi rådgiver også særskilt om sikkerhed og pålidelighed på baggrund af mere end 30 års erfaring.
Risk management

Der stilles krav til sikkerhed mod uønskede hændelser alle vegne i nutidens samfund. Både når de kan resultere i skade på mennesker, miljø og vigtig infrastruktur, og hvis omkostningerne kan blive betydelige.

Således kan virksomhedens robusthed og overlevelsesevne (integritet) i tilfælde af alvorlige hændelser baseres på en kvalitativ eller kvantitativ risikoanalyse af den indbyrdes sammenhæng mellem de usikre parametre. COWI udfører sådanne risikoanalyser i tæt samarbejde med virksomheden.

COWI indbygger sikkerhed og pålidelighed på alle områder i sine ydelser, men rådgiver også særskilt om sikkerhed på såvel anlæg med farlige stoffer i drift, som på anlæg, der er under planlægning, projektering, opførelse, ændring eller nedlæggelse. Vi kombinerer vores ekspertise i sikkerhedshåndtering med kompetencer inden for ledelse, adfærd og organisation, lovgivning, økonomi og teknik.

Stor erfaring i sikkerhed og pålidelighedRisikoidentifikation og forebyggelse kræver viden om og erfaring med svigt, fejl og pålidelighed. Risiko, som ikke med en rimelig indsats kan elimineres, er basis for fornuftige krav til beredskab. På tværs af COWIs tekniske og geografiske organisation trækker vi på vores stærke ressourcebase inden for risikoanalyse, sikkerhedsvurdering og beredskab.

Vi deltager aktivt i den internationale udvikling på sikkerhedsområdet. Herigennem integrerer vi indsatsen for højere sikkerhed med kundernes ønske om mindre risiko for tab. Dermed lægges også grundlaget for en højere indtjening.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018