Skråfotos

Foto: COWI A/S

Skråfotos anvendes til mange forskellige formål hos både offentlige og private virksomheder såvel som på internettet. Skråfotos egner sig specielt til hurtigt at give brugeren et visuelt overblik over et givent område, en given bygning eller et hvilket som helst andet synligt objekt.

COWI tilbyder detaljerede digitale skråfotos fra produktserien DDSby, der indeholder skråfotos af de større danske byer.

Derudover kortlægges andre områder med skråfotos efter bestilling.

Visuelt overblik via computerenSkråfotos kan integreres i de fleste gængse GIS-programmer på det danske marked. Endvidere er der udviklet forskellige løsninger der gør det nemt for brugerne at bevæge sig rundt i byerne og hurtigt få et visuelt overblik. F.eks. løsninger hvor brugeren vælger et objekt på et oversigtskort og straks får vist dette objekt fra hhv. nord, syd, øst og vest.
Skråfotos kan tilgås både via en browser eller via et program installeret på en computer.

Dokumentation fra fire verdenshjørner

Fordelen ved skråfotos i forhold til traditionelle ortofotos er, at hvert synligt objekt optages fra fire forskellige retninger.
Med COWIs detaljerede skråfotos dokumenteres et områdes struktur fra nye vinkler. Man kan danne sig et overblik over området, og man kan dykke ned på enkelte detaljer. Tilmed har man mulighed for let og hurtigt at skifte udsigtspunkt og se samme detalje fra ét af de øvrige verdenshjørner.

Skråfotos giver sagsbehandleren, bygningsadministratoren, vejingeniøren eller planlæggeren et godt supplement til detaljerede ortofotos.

SIDST OPDATERET: 05.10.2017