/ Skip Navigation LinksOm COWI / Historien om COWI / 1946 - 1950 / Behovet for veje stiger

Behovet for veje stiger

Før krigen registrerer Ostenfeld de første biler på de danske veje. Han er overbevist om, at bilen vil blive hvermandseje inden længe.
Byerne er imidlertid ikke bygget til biltrafik, og Ostenfeld forudser et behov for flere og bedre veje. Gennem krigsårene opretholder han kontakt med amtsvejinspektørerne, og efter krigen får virksomheden en række projekter for omfartsveje ved flere af Danmarks større provinsbyer.

Gennembrud i trafikprojektering

Virksomheden opretter en selvstændig vejafdeling, men det store gennembrud inden for trafikprojektering sker først ti år senere i 1960’erne.

Virksomheden bliver den første i Danmark til at rådgive om trafikplanlægning, og der kommer gevaldigt skred i transportstudier og udarbejdelsen af vejdispositionsplaner i Danmark og Afrika. Fra kilometerlange vejstrækninger og lavprisveje i Ghana til motorveje i Danmark, Nigeria, Saudi-Arabien og Irak.

Ny model tages i brug

I 1960'erne, da trafikprojektering tager fart, lejer virksomheden en IBM 1130-computer til at udvikle vejdispositionsplaner og analyser.

Med inspiration fra USA udvikler den nye afdeling en såkaldt graviationsmodel, der bruges til at udarbejde alternative vejnetsforslag til kommuner og amter.

Princippet i den amerikanske metode er, at man analyserer en geografisk fordeling af trafikkens årsager som f.eks. boliger, indkomster, arbejdspladser og institutioner, og derefter reproducerer man trafiktallene. Modellen kan beregne forbindelsen mellem de forskellige årsager og dermed trafikken.

Metoden forudsætter dog nogle beregningsprogrammer, som det ikke synes muligt at arbejde med på en IBM 1130. Men edb-afdelingen udarbejder en algoritme og et program, der kan køre på IBM 1130. Det viser sig at være mange gange hurtigere end det originale program.

SIDST OPDATERET: 23.03.2015