/ Skip Navigation LinksOm COWI / Historien om COWI / 1970 - 1980

1970 - 1980: Miljøet kommer i fokus

Broer, tunneller, veje og bygninger har længe været virksomhedens varemærke, men nu satses der også på energi- og miljørådgivning. Virksomheden skifter samtidig navn.

Virksomheden får sit nye navn, COWIconsult, Rådgivende Ingeniører A/S, da selskabet i 1972 overgår til fondseje med Wriborg Jønson som formand. Året forinden træder Christen Ostenfeld tilbage, og virksomhedens nye navn dannes af de to grundlæggeres initialer.

I 1979 runder COWIconsult 800 ansatte, hvoraf den internationale forretning udgør en tredjedel.

Ændrer profil

I løbet af 70'erne ændrer COWIconsult gradvis profil. Danmark får i 1974 verdens første samlede miljølov, og COWIconsult er den første private virksomhed, der går ind i miljørådgivning. 

Den nye miljølov stiller strenge krav til begrænsning af forurening, og kommunernes affalds- og spildevandshåndtering kommer i søgelyset. Samtidig gør edb det muligt at dataanalysere og opstille modeller, hvad enten det drejer sig om udledning af spildevand i havet, røg i atmosfæren eller støj i et boligkvarter.

Energiområdet i fokus

Oliekriserne i 1973 og 1979 sætter fokus på energiområdet. Danmark siger nej til atomkraft og beslutter at udnytte nordsøgassen i et nyetableret dansk naturgassystem.

I 1979 vedtager man den ny varmeforsyningslov, som Energistyrelsen har udarbejdet med assistance fra COWIconsult. Loven sætter alle landets kommuner og amter i gang med at planlægge en effektiv varmeforsyning.

Den omfattende planlægning består af en samlet kortlægning af varmebehovet, effektivisering af fjernvarmeforsyningen, udbygning af såvel central- som decentral kraftvarme, effektiv udnyttelse af affaldsvarme og biomasse samt en samfundsøkonomisk afgrænsning af, hvor varmeforsyningen skal baseres på naturgas og fjernvarme.

Oliekriser

Oliekriserne afføder behov for at finde alternative energiformer, så virksomheden udvikler ny kraft- og fjernvarmeteknologi, der kan udnytte energien ved lavere temperaturer.

COWIconsult spiller en central rolle i alle aktiviteter som rådgiver for myndigheder, forsyningsselskaber, udviklingsinstitutioner og virksomheder, fordi virksomheden kan sammentænke det ingeniørtekniske med miljø og økonomi og koble teknologisk nytænkning med planlægnings- og implementeringserfaringer.

Regionale helhedsløsninger

COWIconsult assisterer myndighederne med at præcisere rammeloven og foretage egentlig miljøplanlægning. Man planlægger også spildevand- og affaldshåndtering som integrerede regionale helhedsløsninger.

På samme måde forener virksomheden design af lossepladser med en mere langsigtet energiplanlægning og materialestrømsanalyse.

Pionerer i bygningsrenovering

60'ernes urbanisering sætter fart på byggeriet, og store boligområder skyder op i forstæderne. Præfabrikeret elementbyggeri er nyt, og man har ikke helt styr på byggefysikken; de flade tage er midt i 70'erne begyndt at rådne.

Med hjælp fra SBI og DTU er COWIconsult pionerer inden for bygningsrenovering af boligområder i blandt andet Albertslund og Brøndby. Virksomheden udvikler senere softwaresystemet Caretaker for at sikre den langsigtede vedligeholdelsesplanlægning.

God position i udlandet

COWIconsults internationale arbejde med udviklingsplanlægning tager nu for alvor form.

Virksomheden samarbejder med Verdensbanken og UNDP (United Nations Development Programme) og løser opgaver i udviklingslandene; et transportstudie på Senegal-floden, 15 km sekssporet motorvej i Nigeria – halvdelen på bro i en lagune, 700 km motorvej i Saudi-Arabien og trafik og byplanlægning i Nigeria, Kenya og Swaziland. 

Da Danmark bliver ramt af sin første oliekrise, er virksomhedens gode position i udlandet afgørende for, at man undgår afskedigelser, ved at man fordobler den internationale omsætning.

SIDST OPDATERET: 23.03.2015