/ Skip Navigation LinksOm COWI / Organisation / Ejerskab

Ejerskab

Foto: Niels Åge Skovbo

​​

Koncernens moderselskab, COWI Holding A/S, er et unoteret dansk aktieselskab, der ejes af COWIfonden og nuværende og tidligere medarbejdere.

COWIfonden

COWIfonden er en erhvervsdrivende, selvejende fond, der ejer aktiemajoriteten i COWI Holding A/S.

Fondens formål er at udgøre et stabilt fundament for COWI Holding A/S og støtte forskning og udvikling med tilknytning til dansk ingeniørvirksomhed. COWIfonden støtter COWI-koncern­en i at nå sin vision, sikre konkurrencedygtighed og gode økonomiske resultater.

Ifølge fundatsen skal COWIfonden bevare sin bestemmende indflydelse og sikre, at COWI bevarer sin økonomiske uafhængighed gennem selvfinansiering, medarbejderfinansiering eller ved tilførsel af kapital udefra.

Fonden kan, i forbindelse med kapitaludvidelse i COWI Holding A/S eller fusion med andre selskaber, give afkald på sin position som majoritetsaktionær i selskabet, hvis det er nødvendigt for at fastholde og udvikle de erhvervsmæssige aktiviteter som konkurrencedygtig virksomhed på internationalt plan.

COWIfonden besidder ca. 85 procent af aktiekapitalen i COWI Holding A/S, herunder samtlige A-aktier.

Øvrige aktionærer i COWI Holding A/S

Ca. 15 procent af aktiekapitalen i COWI Holding A/S besiddes af nuværende og tidligere medarbejdere i COWI-koncernen.

COWI ønsker hvert år at udbyde aktier til koncernens medarbejdere for at opnå et bredt funderet medejerskab blandt medarbejderne. I øjeblikket udbydes aktierne i 8 lande.

Ved stiftelsen af COWI Holding A/S i 2010 fik COWI A/S's aktionærer mulighed for at ombytte deres aktier til nye aktier i COWI Holding A/S. De fratrådte aktionærer kunne udelukkende ombytte til C-aktier, som vil blive tilbagekøbt senest i 2015. Nuværende medarbejdere kunne ombytte til både B- og C-aktier.

COWI Holding A/S

COWI Holding A/S er et unoteret dansk aktieselskab. Selskabet blev etableret i 2010 og har en aktiekapital på 282.200.500 kr., hvoraf A-aktier udgør 200.000.000 kr. B-aktier udgør 73.506.700 kr. og C-aktier udgør 8.693.800 kr.

Alle A-aktier er ejet af COWIfonden og har 10 stemmer for hvert aktiebeløb på 100 kr. B- og C-aktierne har 1 stemme for hvert aktiebeløb på 100 kr.

COWI A/S

COWI A/S er et unoteret dansk aktieselskab. Den nuværende selskabsform blev etableret i 1973, da virksomheden overgik til aktieselskabsform.

Aktiekapitalen er på 34.750.000 kr. og ejes 100 procent af COWI Holding A/S. 

SIDST OPDATERET: 05.02.2018