/ Skip Navigation LinksOm COWI / Værdier, vision og politikker

Værdier, vision og politikker

Foto: Niels Åge Skovbo
For COWI er et højt professionelt og etisk niveau tæt forbundet med forretningsorienteret tænkning. Vi handler med troværdighed og integritet i alle henseender, og den holdning gennemsyrer også vores værdier, vision og politikker.

COWIs værdier er affødt af den måde, vi arbejder på og omgås hinanden i hverdagen. COWIs værdier er rodfæstet i årtiers praksis.

Vores værdier: 

Integritet Vi optræder redeligt og troværdigt i alle henseender.
 
Respekt Vi respekterer vores samarbejdspartnere, naturen og samfundet. Vi respekterer hinanden, når vi tager og gennemfører beslutninger. Vi har personlige kontakter og venskaber på tværs af organisationen, uafhængigt af hierarkiet. 
 
Uafhængighed Vi sætter vores økonomiske uafhængighed højt samt den handlefrihed, som den medfører i vores arbejde.

Faglig styrkeVi er stolte af vores høje faglige niveau. Vi tilskynder til innovation og fagligt mod, når det tilfører vores kunder værdi. 

Frihed Vi har betydelig frihed på alle områder i vores arbejde. Vi tror på tankefrihed og på den gode samtale.

SIDST OPDATERET: 20.04.2017