Forretningsetik

Foto: Niels Åge Skovbo

​​

COWIs værdier er baseret på troværdighed og redelighed. Handlinger, der kan bringe dette i tvivl, er uacceptable.

COWI har adopteret den internationale sammenslutning af rådgivende ingeniørers (FIDIC) kodeks for god forretningsførelse. Den lyder i dansk oversættelse:

Socialt ansvar

 • COWI accepterer løbende ansvar for sin rådgiverfunktion over for sine kunder og samfundet.
 • COWI skal konstant arbejde til gavn for sine kunder og samfundet ved hele tiden at sørge for personaleuddannelse og teknologisk udvikling med henblik på forbedret produktivitet.
 • COWIs målsætning for ethvert projekt skal leve op til miljømæssig ansvarlighed.

Kvalitet i ydelsen

 • COWI skal kun påtage sig projektopgaver inden for sine ekspertiser, således at der er grundlag for at yde kunderne en effektiv og velfungerende service.
 • COWI er forpligtet til at yde kunderne en service af høj kvalitet. COWI vil fokusere på kvalitetsstyring som en arbejdsmetode og på permanent videreudvikling som et middel til forbedring af servicekvaliteten.
 • COWI er forpligtet til stadig udvikling af sin vidensbase, sine erfaringer og værktøjer på det pågældende ekspertområde. COWI skal fokusere på teknologistyring som arbejdsmetode og skal lade kunderne få gavn af fordelene ved sine professionelle resultater.

COWIs objektivitet

 • COWI skal handle loyalt over for sine kunder, og enhver information modtaget fra kunderne i forbindelse med serviceydelser skal behandles med diskretion. COWI skal ligeledes behandle dokumenter og rapporter udarbejdet til kunden som fortroligt materiale.
 • COWI skal undgå enhver interessekonflikt samt informere kunden i forvejen om enhver potentiel interessekonflikt, der kunne være latent under udførelsen af den rådgivende service.
 • COWI må kun tilbyde serviceydelser på aftalebetingelser, som ikke skader dets uafhængighed, integritet og objektivitet.
 • COWI må ikke acceptere noget vederlag, der kunne gøre firmaet forudindtaget i sine vurderinger.

Integritet

 • COWI må kun opsøge rådgivende opgaver og deltage i private eller offentlige licitationer under udvisning af den højeste standard for virksomhedsetik og konkurrencemæssig praksis, og der skal være fuldstændig integritet i alle transaktioner.
 • COWI skal til enhver tid handle til gavn for kunderne og udføre serviceydelser med professionel integritet uden derved at bringe samfundets interesser i fare.
 • COWIs salgsfremmende aktivitet og dets ydelser skal leve op til branchens værdighed og omdømme. Brochurer og andre formelle dokumenter, der beskriver ressourcer, erfaring, arbejde og omdømme, skal berøre virksomhedens faktiske forhold på en sandfærdig måde.
 • COWI skal forvalte sine interne og eksterne kunder med integritet. COWI skal fokusere på styring af forretningsintegritet som en arbejdsmetode i overensstemmelse med den vidensbaserede rådgivningsbranches værdighed. 

Konkurrence

 • COWI foretrækker kvalitetsbaseret udvælgelse i forbindelse med indgåelse af rådgivningsaftaler. 
 • Hvis COWI anmodes om at vurdere arbejde, som er udført af en anden rådgiver, skal firmaet optræde i overensstemmelse med sin politik for forretningsintegritet og -objektivitet.
 • COWI må ikke godkende vederlags- eller tilskudsordninger, der har til formål at influere på eller sikre sig rådgivningsopgaver, eller forsøge at opnå provision fra leverandører af udstyr og service, der anbefales til kunden som en del af COWIs rådgivningsvirksomhed.
 • COWI må ikke deltage i aktiviteter, der kan skade andres omdømme eller forretning.

SIDST OPDATERET: 22.11.2016