Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Økonomi, management og planlægning / Trafikplanlægning og modellering

Trafikplanlægning og modellering

Foto: FromTheNorth/flickr
Analyse og vurdering af trafikprojekter er sammen med prioritering af ressourcer og indsatsområder for trafikken vigtige redskaber i trafikplanlægningen.
Vejnettet skal gøre det muligt at afvikle trafikken uden større forsinkelser, med lav uheldsrisiko, få miljøgener og give alle trafikanter den nødvendige adgang.

COWI har stor erfaring med at rådgive kommuner, trafikselskaber, nationale vejbestyrelser, operatører og private developere om trafik- og vejforhold.

Stærke beslutningsgrundlag
I COWI kender vi vores kunders behov og har stor forståelse for den politiske beslutningsproces.

Vi assisterer gennem hele processen, og kobler vores ekspertviden med kundernes konkretviden. Vi leverer fagligt uangribelige resultater som beslutningsgrundlag for vores kunder.

Helhedsorienteret rådgivning
COWIs trafikplanlæggere arbejder helhedsorienteret, og vi inddrager efter behov vores byplanlæggere, økonomer, anlægsingeniører, jurister eller kommunikationseksperter, når vi rådgiver om trafikplanlægning.

Vi anvender de mest avancerede værktøjer og metoder inden for eksempelvis trafikmodeller, simuleringer, prioritering og ulykkesanalyse.

 

SIDST OPDATERET: 19.03.2018