Vandforsyning

Foto: COWI
I mere end 50 år har COWI rådgivet om vandforsyningsforhold verden rundt.
Både forbrugere og myndigheder stiller stadig større krav til kvalitet og effektivitet i behandling og distribution af vand. Det betyder, at vandforsyningerne skal være på forkant med både den teknologiske, den institutionelle og den organisatoriske udvikling.

Fra kilde til forbruger COWI har stor erfaring i at udarbejde planer for vandforsyning. Det gælder lige fra nationale strategier over regionsplaner til detailplanlægning i nærområder.

Vores ekspertise omfatter alle forhold vedrørende vandforsyningsplanlægning fra kilde til forbruger. Det gælder for eksempel fornyelsesplanlægning og løsning af vandkvalitetsproblemer i relation til vandindvinding, vandbehandling og ledningsnet.

COWI udfører målinger på kildepladser, vandværker og ledningsnet. Modelberegninger benytter vi, hvor det er hensigtsmæssigt.

Vandteknik På dette område dækker vores rådgivning alle typer anlæg fra vandindvinding over vandværker og reservoirer til ledningsnet. Vores erfaring omfatter også renovering og avanceret styring af vandforsyningen samt drift og vedligehold og beredskabsplaner.

Integrerede løsninger En af COWIs styrker er evnen til at se vandforsyning i et større perspektiv. Vi involverer kolleger med speciale inden for andre fagområder, så vi kan løse opgaver, der kræver viden på områder som organisation, socioøkonomi, sundhed, sikkerhed og det omgivende miljø.

SIDST OPDATERET: 03.04.2018