Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Vandressourcer og naturforvaltning / Vandressourcer og grundvandsbeskyttelse

Vandressourcer og grundvandsbeskyttelse

Foto: AQUA
COWI udfører alle former for undersøgelser af vandressourcer for myndighederne og rådgiver vandforsyninger og kommuner om grundvandsbeskyttelse og udnyttelse af vandressourcer.
Vandforsyningsloven fra 1998 var startskuddet til en intensiveret grundvandsbeskyttelse og kortlægning af vandressourcer - herunder grundvandsmagasiner og deres sårbarhed over for forurening.

Vandrammedirektivet og vandplanerne betyder samtidig, at grundvand og overfladevand nu betragtes som dele af et fælles vandkredsløb, som skal forvaltes med omtanke.

Helhedsorienteret rådgivning om vandressourcerCOWI rådgiver vandsektorens aktører på basis af en helhedsforståelse af vandets vej fra mark til grundvandsmagasin og videre til å, sø, hav eller vandforsyningsboring. Vores rådgivning kombinerer ekspertise i geologi og hydrogeologi med spidskompetencer inden for geofysik, hydrologi, kemi og biologi.

SIDST OPDATERET: 13.04.2018