Veje og motorveje

Foto: cowi
Trafikken på det danske vejnet har været støt stigende igennem årene, med de problemer det afstedkommer. Vejprojekter store som små er derfor i dag ofte med fokus på at forbedre kapaciteten på vejnettet og især at øge trafiksikkerheden.

COWIs kompetencer inden for vejområdet er multidisciplinære og dækker alle aspekter i en projektcyklus fra den indledende planlægning til drift af det færdige anlæg. Optimering af midler og ressourcer er en af vore kernekompetencer. COWIs ydelser dækker blandt andet:

  • Trafikplanlægning og miljøundersøgelser (VVM)
  • Skitseprojektering
  • Forundersøgelser herunder bl.a. geoteknik, opmåling og rettighedserhvervelser
  • Geometrisk design
  • Landskabsplanlægning
  • Udbud og kontrahering
  • Byggeledelse og fagtilsyn
  • Drift og vedligehold

COWIs vejområde yder rådgivning på såvel det danske som det udenlandske marked. Dette medfører at vore medarbejdere til stadighed tilføres ny viden og teknologi. Vi tilstræber at udvikle unikke løsninger i tæt samarbejde med kunden.

Opgaverne løses ofte i et tværfagligt samarbejde med COWIs øvrige discipliner, og vi er derfor i stand til at yde en helhedsrådgivning der giver mulighed for optimering af den samlede proces.

SIDST OPDATERET: 03.07.2017