Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / VVM, miljøvurderinger og overvågning

VVM, miljøvurderinger og miljøovervågning

Foto: Niels Åge Skovbo
COWI undersøger miljøpåvirkninger og foretager miljøvurderinger ved konkrete anlægsprojekter, planer og programmer gennem blandt andet miljøovervågning. Det sikrer, at der tages størst muligt hensyn til miljøet.
I Danmark og resten af EU er det i dag obligatorisk at vurdere miljøkonsekvenser, inden der træffes beslutninger, som kan påvirke miljøet væsentligt.

Vurdering af virkninger på miljøet, VVMVVM - vurdering af virkninger på miljøet - er en undersøgelse, som fremsætter en miljøvurdering af konsekvenserne ved anlægsprojekter. Det kan være anlæg af motorveje, jernbaner, havne, lufthavne, gas- og højspændingsledninger samt byggerier, industri, renseanlæg, affaldsdepoter og parkeringspladser.

Miljøvurdering af planer og programmerMiljøvurdering af planer og programmer foretages inden for en række sektorer, og fastlægger rammer for fremtidige anlæg. Miljøvurdering foretages også af planer, som kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder.

Miljøvurdering af anlægsprojekter, planer og programmer sker i samspil med bygherren, myndigheder og offentligheden.

COWI med fra starten

COWI har været rådgiver for VVM, siden EU's VVM-direktiv blev indført i dansk lovgivning i midten af 1980’erne. Lov om miljøvurdering af planer og programmer kom til i 2004, og også her var COWI med fra starten.

COWI har medarbejdere, som er eksperter i miljø, trafik, jura, formidling og borgerinddragelse. Derfor kan vi rådgive gennem hele miljøvurderingsprocessen og tilbyde en samlet ydelse eller en mere specialiseret ydelse.

SIDST OPDATERET: 08.11.2017