COWI i Danmark

​Regional vice president
Michael Bindseil
Regional market director

Søren Adamsen


 

Senior Vice President, Regional Finance
Louise Boyer-Søgaard
Plan og økonomi

Senior vice president: Lars Green Lauridsen
Senior market director: Claus Hvashøj Jørgensen

Økonomi og Management
Vice president: Søren Vikkelsø

Arealer og Rettigheder
Vice president: Henrik Steen Pedersen

Plan og Trafik
Vice president: Michael Knørr Skov

By- og Trafikplanlægning
Senior market director, vice president: Jasper Kyndi

GIS og IT
Vice president: Steen Jappe

vand og miljø

Senior vice president: Helle Vang Andersen
Senior market director: Claus Nickelsen
Senior market director: Jesper Skaarup

Miljø og Arbejdsmiljø
Vice president: Louise Rebien Villefrance

Forurenede grunde og Affald
Vice president: Torben Kristiansen

Grundvand og Geovidenskab
Vice president: Kerim Martinez

Vand og Natur, Østdanmark
Vice president: Gitte Godsk Dalgaard

Vand og Natur, Vestdanmark
Vice president: Henrik Nielsen

Vand, Internationalt
Vice president: Anders Thyge

Infrastruktur

Senior vice president: Peter Hostrup Rasmussen
Senior project director: Christian Fürstnow
Senior project director: Flemming Billeskov Nissen
Senior project director: Niels Henrik Kjær Jensen
Senior technical director: Erik Amtoft

Jernbaner og Metro

Sikring, Stærkstrøm og Sikkerhed
Vice president: Louise Krabbe Boserup

Spor, Kørestrøm og Ledningsomlægning
Vice president: Søren Husted

Jernbaner og Metro, Polen
Head of section: Jacek Jedrys

Veje og Lufthavne, Internationalt
Vice president and market director: Thomas Mejer

​byggeri

Senior vice president: Frans Dupont
Senior market director: Ervin Nordahl Haukrogh

Bygherrerådgivning og Arkitektur, Østdanmark
Vice president: Marie Louise Worsøe
Vice president: Mikkel Mikkelsen

Bygherrerådgivning og Arkitektur, Vestdanmark
Vice president: Lars Becher

Byggeri, Østdanmark
Vice president: Annette Andersen
Vice president: Thomas Solgaard Sørensen
        
Byggeri, Midtjylland
Vice president: David Cuquerella Albert

Byggeri, Nordjylland
Vice president: Morten Haugaard Jacobsen          
        
Byggeri, Sydjylland og Fyn
Vice president: Søren Møller Andersen

Industri og energi

Senior vice president: Brian Seeberg Larsen
Senior market director: Marc Normann
Senior project director: Keld Almegaard

Bioenergi og Kraftvarmeproduktion
Vice president: Jens Bjørnmose

Vindenergi og Vedvarende energi
Vice president: Jan Behrendt Ibsø

Fjernvarme
Vice president: Keld Almegaard

Industri
Vice president: Uffe Jensen

mapping og geoteknik

Senior vice president: Simon Musäus

Mapping projekter
Vice president: Søren Vosgerau Jesperse

Mapping salg
Vice president: Bart Tuyteleers

Geoservices
Vice president: Camilla Rygaard-Hjalsted

bro, tunnel og marine i Danmark

Regional Vice president
Lars Hauge
Senior Market director
Knud Erik Christensen
Broer, Internationalt
Senior vice president: Henrik Andersen

Store broer, Internationalt
Vice president: Tina Vejrum 

Broer, Internationalt
Vice president: Jesper Asferg
Broer, skandinavien
Senior vice president: Jens Sandager Jensen

Drift, Vedligeholdelse og Stål 
Vice president: Mette Sloth

Bro design og Management
Vice president: Jens Sandager Jensen
Tunnel
Senior vice president: Jotham Vizard

Tunnel og Underjordisk infrastruktur
Vice president: Fero Buday
Marine
Senior vice president: Thomas Dahlgren

Marine og Fundering, Danmark    
Vice president (acting): Brian Foged 
Vice president (acting): Jan Rønberg

Cowi-koncernens organisation

Se hvordan vi er organiseret andre steder i verden

Koncernens Organisation og ejerskab

COWI-koncernen er organiseret i fire business lines - Danmark, Norge, Sverige samt Bro, Tunnel og Marine.

*COWI Danmark omfatter datterselskaber i Belgien, Indien, Polen, Storbritannien og Afrika
**COWI Sverige omfatter et datterselskab i Litauen
*** Bridge, tunnel and marine structures omfatter datterselskaber i Tyskland, Hongkong, Indien, Korea, Nordamerika, Norge, Qatar, Forenede Arabiske Emirater og Storbritannien

Bestyrelse

Steen riisgaard

Formand

Jukka Pertola

Næstformand

Henriette Hallberg Thygesen
Jens Brendstrup

Valgt af medarbejderne

Sophus Hjort

Valgt af medarbejderne

Marius Sekse

Valgt af medarbejderne

Direktion

Lars-Peter Søbye

President & CEO

Rasmus Ødum

Executive vice president, COO

Tomas Bergendahl

Executive vice president, CFO

Regional vice presidents

Lars Hauge
Regional vice president, Bro, tunnel og marine
Michael Bindseil
Regional vice president, COWI Danmark
Marius Weydahl Berg
Regional vice president, COWI Norge
Rasmus Ødum
Regional vice president, COWI Sverige

ejerskab

Koncernens moderselskab, COWI Holding A/S, er et unoteret dansk aktieselskab, der ejes af COWIfonden og nuværende og tidligere medarbejdere.
 

COWIfonden

COWIfonden er en erhvervsdrivende, selvejende fond, der ejer aktiemajoriteten i COWI Holding A/S.

Fondens formål er at udgøre et stabilt fundament for COWI Holding A/S og at støtte forskning og udvikling med tilknytning til dansk ingeniørvirksomhed. COWIfonden støtter COWI-koncernen i at nå sin vision, sikre konkurrencedygtighed og gode økonomiske resultater.

Ifølge fundatsen skal COWIfonden bevare sin bestemmende indflydelse og sikre, at COWI bevarer sin økonomiske uafhængighed gennem selvfinansiering, medarbejderfinansiering eller ved tilførsel af kapital udefra.

Fonden kan, i forbindelse med kapitaludvidelse i COWI Holding A/S eller fusion med andre selskaber, give afkald på sin position som majoritetsaktionær i selskabet, hvis det er nødvendigt for at fastholde og udvikle de erhvervsmæssige aktiviteter som konkurrencedygtig virksomhed på internationalt plan.

COWIfonden besidder ca. 82 procent af aktiekapitalen i COWI Holding A/S, herunder samtlige A-aktier. (Maj 2018)

Besøg COWIfondens hjemmeside

 

Øvrige aktionærer i COWI Holding A/S

Ca. 18 procent af aktiekapitalen i COWI Holding A/S besiddes af nuværende og tidligere medarbejdere i COWI-koncernen. (Maj 2018)

COWI ønsker hvert år at udbyde aktier til koncernens medarbejdere for at opnå et bredt funderet medejerskab blandt medarbejderne. I øjeblikket udbydes aktierne i otte lande.

Ved stiftelsen af COWI Holding A/S i 2010 fik COWI A/S' aktionærer mulighed for at ombytte deres aktier til nye aktier i COWI Holding A/S.

 

COWI Holding A/S

COWI Holding A/S er et unoteret dansk aktieselskab. Selskabet blev etableret i 2010 og har en aktiekapital på 282.200.500 kr., hvoraf A-aktier udgør 200.000.000 kr., og B-aktier udgør 82.200.500 kr.

Alle A-aktier er ejet af COWIfonden og har 10 stemmer for hvert aktiebeløb på 100 kr. Each B share of DKK 100 carry one vote.