Foto: LIDL Växjö

Hvordan skaber man verdens grønneste detailbutik?

23.01.2018

Da der skulle udvikles et helt nyt butikskoncept, ønskede dagligvarekæden Lidl at nå nye højder for bæredygtige løsninger i en erhvervsbygning. Her er et lille indblik i, hvad vi gjorde for at imødekomme deres ambitioner.  

Lidl vil være brancheførende inden for bæredygtighed og miljømæssig ansvarlighed. Dette omfatter ISO 50001-certificering og den hermed forbundne uddannelse af alle medarbejdere.

Så da der skulle udvikles et helt nyt butikskoncept i Sverige, var målet klart: At udvikle verdens grønneste detailbutikker. 

Projektet inkluderede tre butikker – i Växjö, Södertälje og Upplands-Bro nord for Stockholm – med det formål at anvende de indhøstede erfaringer på tværs af alle Lidls nye butikker.

Som LIDLs partner brugte vi de tre første butikker til at danne os et billede af, hvad der var muligt og til at identificere de udfordrende områder i projekterings- og produktionsfasen.

Økozoner, solceller og genvinding af spildvarme fra køleskabe 

Lad os zoome ind på nogle af elementerne i det nye butikskoncept.

Behovet for bæredygtig energiforsyning var en hjørnesten igennem hele projektet. For at opnå det blev der installeret et solcellesystem i butikken i Växjö, og genvinding af spildvarme fra køleskabe, frysediske og kølerum udgør også et vigtigt bidrag. 

Derudover er butikken forsynet med fugtsikre løsninger og god termisk komfort for at imødegå den forventede stigning i nedbørsmængderne i fremtiden. 

For at hjælpe med at formidle Lidls store ambitioner besluttede vi at udvikle økozoner på parkeringspladserne, som er designet således, at de gavner fugle og insekter i nærområdet. 

Foto: LIDL Växjö

Bevægelsesdetektorer styrer belysningen  

Belysningen i og uden for butikken består af energieffektiv LED-belysning, som styres af tilstedeværelses- og bevægelsesdetektorer og timere, der er konstrueret til at reducere energiforbruget. 

Desuden har butikken et sedumtag, hvilket bidrager til opretholdelsen af økologiske værdier, og et sikkert og vejrbeskyttet cykelopbevaringsanlæg for at tilskynde at kunder og medarbejdere cykler til butikken.

Hvis kunder eller medarbejdere foretrækker at tage deres elbil eller elcykel, kan de genoplades i en af de hurtigtopladende solcelledrevne ladestationer. 

Genbrug og genanvendelse er et andet vigtigt element i det nye butikskoncept, og igennem hele projektet var der stort fokus på at benytte ansvarlige leverandører samt robuste, sunde og lavemitterende materialer. 


Udnævnt til verdens grønneste detailbutik 

Vores fælles bestræbelser og stærke samarbejde betalte sig: Ved BREEAM-prisuddelingen i 2017 blev den nye Lidl-butik i Växjö udnævnt til verdens grønneste detailbutik med klassifikationen ‘Outstanding’.

Siden har yderligere to butikker opnået klassifikationen 'Outstanding', og vi samarbejder med Lidl om flere nye butikker, hvor vi vil gøre brug af de erfaringer, vi har høstet i forbindelse med den prisvindende butik i Växjö.

Virksomheder, der ikke tager bæredygtighed alvorligt, vil sakke bagud

Vi er midt i en stor omstillingsfase: Virksomheder, som ikke er opmærksomme på bæredygtighed, kommer til at stå bagest i rækken. 

Lidls beslutning om at blive branchens frontløber har været afgørende for de stærke resultater. 

Man har dog understreget, at hele virksomheden er bagud i forhold til ambitionerne. Det var denne dedikation, der var drivkraften bag projektets succes. 

Kontakt

COWI employee Johanna Millander

Johanna Millander
Specialist
Water and Environment, Sweden

Tel: +46 10 850 13 73