Kogler kan være fremtidens flybrændstof

23.03.2018 / Alina Hagelqvist

Folk rejser med fly som aldrig før. I henhold til Airports Council International (ACI) steg antallet af passagerer med 6,5 procent mellem 2015 og 2016. CO2-udledning, og behovet for et grønnere alternativ, er derfor enormt.

Dem, der har fløjet hen over Sverige eller rejst med tog på tværs af landet, har sikkert bidt mærke i, hvor stor en del af landets 441 km2, der er dækket af skov. Faktisk består 55 procent af hele landet af skove, hvorimod tallet er 31 procent for hele planeten.

Der foregår en livlig diskussion om effekten af moderne skovbrug og følgerne for arternes mangfoldighed og biodiversitet, men faktum er, at næsten alle skove i Sverige er resultatet af en eller anden form for forstvæsen. Og hvis vi accepterer, at skoven er en ressource, er spørgsmål så, hvordan vi udnytter den mest effektivt?

Hvad vil der ske, hvis vi kunne producere flybrændstof med vedvarende materiale fra skovene? Vedvarende materialer kunne uden tvivl være en del af svaret på, hvordan vi nedbringer CO₂-udledningen fra den voksende flytrafik.

Er passagerer villige til at betale prisen?

Den finansielle sammenslutning Fly Green Fund i Karlstad i Sverige har tænk grundigt over dette i årevis. Idéen er at fremme produktionen af grøn flybrændstof og give passagererne og luftfartselskaberne mulighed for at bruge det.

Forretningsaspektet er selvfølgelig altafgørende. Mange er enige om, at det er tvingende nødvendigt, at luftfartselskaberne og passagererne vælger et grønnere alternativ, men hvor meget er de villige til at betale for det? Til at starte med har vi forbrugerne eller passagererne, som muligvis er villige til at betale 10 procent mere, hvis de vidste, at 50 procent af brændstoffet kommer fra fornyelige kilder.

Men er de villige til at betale 50 procent mere? Dette spørgsmål er naturligvis også vigtigt for luftfartselskaberne. Derudover er de afhængige af at have adgang til en pålidelig ressource. Det er ikke nok, at der bliver produceret et par tønder grønt flybrændstof her og der. Hvis der skal ske et seriøst gennembrud, kræves der en certificeret arbejdsproces og en kontinuerlig masseproduktion.
Dette kræver en større investering.

At flyve på sukker, sortlud og træflis

COWI, IVL Swedish Environmental Institute, Fly Green Fund, Swedavia, Luleå Teknisk Universitet og Jämtlandsgas har dannet et konsortium med den vision at etablere et svensk bioraffinaderi, der skal forsyne luftfartselskaber med flybrændstof fra vedvarende råmaterialer. 80 procent af projektet er finansieret af Sveriges Innovation Agency Vinnova.

Der er to primære fokusområder; 1) råmaterialerne, og 2) teknologien.

Med hensyn til råmaterialet er kilden træflis og sortlud.

Træflis er restproduktet fra træfældning. I øjeblikket efterlades størstedelen på fældningsstedet, hvor det langsomt nedbrydes. Sortlud er et biprodukt fra papirproduktion, der opstår under sulfatprocessen og består af kogekemikalier, der genanvendes i processen, samt trækomponenter, der frigives fra træet og afbrændes.

Teknologien består af en omdannelse af syntesegas, som sker, når organiske råmaterialer forgasses til et drivmiddel baseret på syntetiske kulbrinter. Der har tidligere været interesse i at raffinere råmaterialerne ved fermentering, som er det samme som processen med at fremstille ethanol som drivmiddel.

I januar var det tid til at give startskuddet til at projekt med fermentering af træsukker til flybrændstof. Projektet er finansieret af den svenske trafikstyrelse (Trafikverket) og Fly Green Fund.

Behov for store investeringer for at skabe masseproduktion

Det næste skridt var at igangsætte laboratorieforsøg. Hos COWI er vi ansvarlige for at indhente de nødvendige tilladelser, idet målet dog er det samme - at sikre en proces, der virker, og som således baner vejen for en økonomisk bæredygtig masseproduktion.

Et nyt initiativ bestod i at tilsætte grønne råmaterialer direkte til de traditionelle raffinaderier, hvorved det traditionelle fossile flybrændstof ville blive grønnere end i dag.

Under alle omstændigheder er økonomien det springende punkt. For at kunne producere tilstrækkelig med grønt flybrændstof til at opfylde luftfartselskabernes behov og opnå vedvarende mængder over tid, har branchen brug for store investeringer. På nuværende tidspunkt er ingen operatører klar til at investere de milliarder, det ville kræve for at bygge en masseproduktionsenhed, og et teknologisk fremskridt ville nok skulle gentages via eksport. Jeg ved, at emnet er genstand for mange politiske drøftelser, og jeg tror, at der med tiden vil være håb om en ændring i en mere bæredygtig retning.

Mød Alina

Alina Hagelqvist er civilingeniør inden for kemiteknik og har en kandidatgrad i miljø- og energisystemer. Hendes specialeopgave omhandlede biogasfremstilling fra skovbaseret slam. Hun voksede op i Hyltebruk og har altid følt sig tæt knyttet til skovindustrien og skovbrug i al almindelighed. I dag er hun mor til to og bor i Karlstad, men hun mener, at hendes interesse for grønne problemstillinger opstod længe for hun selv fik børn.

“Burde vi ikke alle bekymre os om fremtiden? Det burde være helt naturligt for os alle at tænke på fremtiden, at vores børn og børnebørn kan vokse op i et miljø, der er mindst lige så godt, som det vi selv voksede op i.”

Kontakt

Alina Hagelqvist
Specialist
Industry Karlstad, Denmark

Tel: +46 706775100