Nye transportvaner post-corona kan koste samfundet dyrt på økonomien og miljøet

07.07.2020 / Michael Knørr Skov

Coronakrisen kan resultere i et samfundsøkonomisk tab på 10 mia. kr. på et år som følge af ændrede trafikvaner. Derfor er det afgørende, at vi sætter ind nu, genopretter tilliden til den kollektive transport, og omsider får lagt den savnede, langsigtede investeringsplan for Danmark, der skal sikre bedre og mere bæredygtig mobilitet i fremtiden.

Udgangspunktet var ikke godt nok. Lad os holde fast i dét, når vi taler om et 'før corona' i forhold til mobiliteten i Danmark. Derfor er det ikke et spørgsmål om, at vi skal tilbage, hvor vi kom fra. Vi bør diskutere, hvordan vi kommer videre.

90 PROCENT AF DANSKERNE FORLOD DEN KOLLEKTIVE TRANSPORT

Før corona havde vi hårdt brug for et løft af landets mobilitet, som stadig er overvejende fossilt baseret og CO₂-udledende, plaget af trængsel på vejene og med behov for bedre kollektiv trafik. På økonomisiden præsenterede Vejdirektoratet sidste år en første landsdækkende analyse af trængslen, der viste, at spildtiden ved at sidde i kø koster det danske samfund 24 mia. kr. om året – og ifølge Dansk Industri er tallet stigende.

Med corona-lukningen af samfundet så vi et fald på op til hele 90 procent af passagererne i den kollektive trafik over én nat; Mange af os arbejdede hjemmefra, mens de resterende tog bilen eller cyklen, og kun et fåtal benyttede sig fortsat af offentlige transportmidler.

Med corona-lukningen af samfundet så vi et fald på op til hele 90 procent af passagererne i den kollektive trafik over én nat.
Naturligt nok, og det gav mening – for en periode. For Danmark er i stort omfang genåbnet, og det gælder faktisk også den kollektive transport. Men langt fra alle passagerer er vendt tilbage. Og ifølge en analyse fra Passagerpulsen har hver femte passager i en undersøgelse fortalt, at de efter covid-19 vil bruge offentlig transport i mindre grad eller slet ikke. Samtidig begynder vi at se de store indfaldsveje sande til igen. Dét er bekymrende.

VANERNE SKAL BRYDES NU, FØR KONSEKVENSERNE BLIVER FOR STORE

For det koster, når vi fravælger den kollektive trafik til fordel for bilen. COWI har netop lavet en samfundsøkonomisk analyse for DI Transport, der med afsæt i 2020-tal viser, at hvis halvdelen af passagererne erstatter kollektive transportformer med bilen, så vil det koste næsten 10 mia. kr. i løbet af et år. Det skyldes især manglende billetindtægter og øget trængsel. Herudover vil en øget biltrafik give flere ulykker, negativ klimapåvirkning samt støj- og luftforurening. I beregningerne er fratrukket den bittersøde 'gevinst', at staten faktisk vil tjene cirka 4,5 mia. kr. på bl.a. skatter og afgifterne fra øget bilbrug inkl. mersalg af benzin og diesel. Sådan en udvikling vil for alvor være grøn omstilling i bakgear.

Jeg mener derfor, at de vigtigste opgaver, når vi nu skal videre efter corona, er:

  • At genvinde tilliden til den kollektive trafik. Det kræver stor politisk og faglig opmærksomhed med retningslinjer, kommunikation og investeringer. Der er ikke plads nok på vejene til at bære mere persontransport – uanset om det er til pendling, erhvervsrejser eller fritidsformål. Både arbejdsgivere og arbejdstagere har brug for en stærk kollektiv trafik for at få forretning og arbejdsliv til at hænge sammen.
  • At få tegnet og vedtaget den længe savnede investeringsplan for mobiliteten i Danmark med sigte på de kommende 10-15 års investeringer i bedre og mere grønne trafikløsninger. En plan, der tager afsæt i, hvordan vi gerne vil udvikle vores samfund og byer, og tænker på tværs af det samlede transportsystem; løfter den kollektive trafik, mindsker trængslen og tænker i nye bæredygtige energiformer.
  • At fortsætte med at udnytte data og digitale løsninger, der allerede nu giver os bedre muligheder end nogensinde for at følge trafikafviklingen og sætte ind med trafikinformation, optimering af trafiksignaler, kapacitetsudnyttelse, oprydning efter hændelser mv.
  • At følge udviklingen i hjemmearbejde og digitalt baseret samarbejde mellem virksomheder og kunder – indenrigs og internationalt. Den kan rokke ved transportmønstret; måske bliver spidsbelastningerne anderledes, og måske bliver brugen af infrastrukturen fordelt anderledes i løbet af døgnet. Forudsigelighed og effektivitet vil stadig være nøgleord for at lykkes på højt niveau, og det kan kræve endnu mere af samfundet at vænne sig til en ny rytme og at finde de løsninger, der bedst understøtter dette.
  • At investere i forskning. Vi har brug for et vidensberedskab om denne slags situationer – til når den opstår igen – og til at forstå, hvordan vi bedst kan indrette os med transport og logistik i en midlertidig hverdag, uanset hvordan den ser ud, og hvor længe den varer.

OM EKSPERTEN

Smart mobilitet, data og ny teknologi er i fokus når Michael Knørr Skov hjælper byerne med at planlægge for fremtiden. God planlægning er redskabet til at arbejde helhedsorienteret med trafikløsninger og bæredygtig byudvikling.

Kontakt

Michael Knørr Skov
Senior Market Director
Society and Utilities, Denmark

Tel: +45 56 40 27 81