Fotos: London Array

Reduktion af omkostninger med en ny projekteringsdatabase for offshorevindmølleparker

23.01.2018 / Martin Kelm

Innovativ software er nødvendig for at imødekomme den stigende kommercielle efterspørgsel på offshorevindmarkedet. I forbindelse med arbejdet på verdens største offshorevindmøllepark, London Array, var vi udfordret af enorme datasæt. Vi måtte finde en løsning. 

Offshorevindindustrien er under forandring, og da den ikke længere subsidieres massivt, har den nu behov for at producere energi på et kommercielt bæredygtigt og konkurrencedygtigt niveau. Det betyder, at dens normaliserede omkostninger ved produktion af energi (LCOE) skal reduceres, selv om projekterne bliver stadigt mere komplekse - og industriens forsyningskæde skal bidrage til at levere innovative nye løsninger.

UDNYTTELSE AF DATA MED COPILOD 

Behovet for et innovativt bidrag var også tilfældet, da COWI ledede den detaljerede projektering af offshorevindmølleparken London Array fra 2009-2012. 

Vi arbejdede os igennem omfattende datasæt, og der var behov for en mere effektiv måde at håndtere data på for at imødekomme vores kunders kommercielle behov. 

Ved hjælp af hårdt arbejde og massiv testning var vi i stand til at udvikle COPILOD - en meget kompleks softwareplatform, som lagrer alle grundlæggende projekteringsoplysninger, beregninger og resultater, hvilket muliggør direkte generering af projekteringstegninger og rapporter. 

Det suppleres af to støttesystemer, COSPIN og COWAL. COSPIN beskriver de geotekniske designkontroller samtidig med, at det interagerer med COPILOD. COWAL genererer bølgebelastningerne på vindmøllen. 

FEM GANGE HURTIGERE

I forbindelse med London Array-projektet konstaterede vi, at COPILOD-værktøjet gjorde det muligt at genere projekteringstegninger i høj kvalitet og rapporter hurtigt. Dette betød en drastisk reduktion af den tid, der var nødvendig for at udføre fundamentdesign til vindmøller, idet ændringer, som tidligere ville have taget dage, nu kunne foretages på minutter. Ved hjælp af værktøjet kan vi udarbejde fundamentdesign fem gange hurtigere end tidligere, hvilket reducerer produktionsressourcer og -omkostninger med op til 80 %. Ingeniøren styrer fortsat projektet, mens COPILOD laver alt det manuelle og repetitive arbejde.

Vi kan producere fundamentsprojekteringer fem gange hurtigere end tidligere, hvilket reducerer produktionsressourcer og -omkostninger med op til 80 %. 
Martin Kelm Project director, COWI

Derudover resulterer den automatiserede proces i tegninger af høj kvalitet og optimerer projekteringen, således at der kræves mindre stål til at fremstille fundamenterne.

Løbende forbedring

Mit team og jeg har udviklet COPILOD for at håndtere de enorme mængder af data, der er nødvendige for at projektere fremtidens vindmølleparker effektivt, og vi prøver kontinuerligt at forbedre det.

I de senere år har vi anvendt COPILOD på store offshoreprojekter såsom Merkur Offshore Wind Farm og Albatros Offshore Wind Farm i Tyskland, og vi fortsætter med at udvikle og forbedre vores digitale værktøjer til offshorevindmarkedet.

Den konsekvente og centraliserede lagring af alle relevante projektdata er grundlaget for yderligere udvikling af platformen. 

MØD EKSPERTEN

Mit kompetenceområde er stålkonstruktioner til offshorevindmøllefundamenter.

Jeg har altid interesseret mig for offshorevindenergi. Det er meget udfordrende og en ny disciplin inden for ingeniørkunst. Jeg vil gøre en forskel og støtte vedvarende energi. Andre ting, som driver mig, er denne virksomheds internationale fokus, at møde interessante mennesker, at arbejde i multinationale teams samt at få nye impulser fra forskellige kulturer.

Indtil nu har London Array-projektet helt klart været højdepunktet i min karriere. Vi havde en international arbejdsstyrke – det var et samarbejde mellem kolleger fra Tyskland, Storbritannien og Danmark. 

Kontakt

Martin Kelm
Project Director
Marine and Foundation Engineering, Germany

Tel: +49 1705006159