UDFØRELSE AF VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE MED MINIMAL AFBRYDELSE AF TRAFIKKEN

22.06.2018 / Robert Percy
Broer Insights

Hvordan holder man infrastruktur åben for trafik under udførelse af vigtigt vedligeholdelsesarbejde? Dette er et afgørende spørgsmål, når det drejer sig om at sikre mobiliteten i tætbebyggede byer og undgå store omkostninger til lukning af veje - både miljømæssigt og økonomisk.

Ejere og operatører af byinfrastruktur befinder sig i en vanskelig situation. Befolkningstallet i byområderne vokser hurtigt, hvilket betyder, at vores infrastruktur skal kunne klare trafikmængder, der langt overstiger dem, man forudså på projekteringstidspunktet. Dette medfører en hurtigere nedslidning og materialesvækkelse.

Som følge af indvirkningen fra udstødningsgasser på luftkvaliteten er trafiktæthed ikke alene blevet et sundhedsmæssigt og miljømæssigt problem - men også et økonomisk problem. Det gør det mindre acceptabelt at lukke motorveje eller indføre hastighedsrestriktioner og vejbanelukninger, der skaber tættere trafik. –  selv med henblik på nødvendigt vedligeholdelsesarbejde.

Med andre ord bliver ejere og operatører nu nødt til at finde nye metoder til at holde trafikken flydende, mens der udføres vedligeholdelsesarbejde, da vejnettene i byerne har nået deres maksimale kapacitet.

Lukning af Storbritanniens vigtigste bro var ikke en mulighed

Lad os kigge nærmere på et sådant eksempel. 

For nyligt skulle Connect Plus, operatøren af Queen Elizabeth II (QE2) Bridge i London, udføre nødvendigt vedligeholdelsesarbejde på broen, som hver dag passeres af 80.000 køretøjer. 

Skråstagsbroen, der åbnede i 1991, fører Londons ringmotorvej M25 over Themsen i retning med uret. 

På grund af– nedslidning skulle broens seks dilatationsfuger udskiftes, hvilket kræver, at man fjerner dæksektioner med en længde på op til 4,5 m.

Lukning af Storbritanniens vigtigste bro var imidlertid ikke en mulighed.

Udfordring af industristandarder

Standardindustriløsningen på det pågældende tidspunkt, som bestod i at anvende stålplader over fugerne, havde en række ulemper: de begrænsede køretøjernes hastighed til 30 mph, kunne ikke spænde over dobbeltfuger, kunne ikke klare bevægelsen af skråstagsbroen og kunne blokere adgang fra den ene side. 

Denne mulighed ville tydeligvis ikke opfylde kravene til QE2-broen.

Der var behov for en ny løsning, der ikke krævede hastighedsbegrænsninger, og som kunne håndtere op til +/- 350 mm langsgående bevægelse  samt gjorde det muligt at udføre arbejde samtidig med trafikafvikling. 

Ny løsning minimerede trafikafbrydelse

I tæt samarbejde med vores kunde Connect Plus og entreprenøren Jackson udviklede vi en alternativ løsning: et midlertidigt over-bro-system, der gjorde det muligt at holde trafikken flydende, mens den eksisterende dilatationsfuge blev fjernet fra undersiden af broen.

Det midlertidige system (billedet nedenfor) omfattede to sinusformede asfalttilkørselsramper og en 5 m lang central stålbroplade med indbygget dilatationsfuge. De modulære enheder, der var så lette, at de nemt kunne monteres og afmonteres, blev installeret over den eksisterende fuge i løbet af en enkelt nat med lukning.

Da den gamle fuge var fjernet, blev den nye permanente fuge installeret i løbet af en enkelt nat med lukning, hvorved trafikafbrydelsen blev holdt på et absolut minimum.

500 t CO2 og millioner af GBP sparet 

Ved at opretholde trafikstrømmen og -hastigheden sparede man ved hjælp af det specialudviklede over-bro-system over 500 t CO2 og millioner af GBP i udgifter til vejlukning. Sidst men ikke mindst var reparationsarbejdet usynligt for bilisterne. 

Systemet gør det muligt at udskifte dilatationsfuger samtidig med, at højhastighedstrafikken (50 mph) opretholdes. Det bruges nu på M25 og andre steder. 

Som anerkendelse af projektets banebrydende effekt vandt det Temporary Works Initiative of the Year ved 2015 British Construction Industry Awards.

Kontakt