Bæredygtig byudvikling kræver realitetssans og en ordentlig business case

Hvordan sikrer vi et blandet byområde? Hvordan skal trafikken afvikles, når et projekt går i gang? Hvordan skal vandforsyningen håndteres? Hvordan bidrager projektet til klimamålene? Og hvad er hele business casen for projektet – på både kort og lang sigt? Det er nogle af de mange spørgsmål, som COWIs byudviklingschef Karin Thuesen Pedersen står over for i sin arbejdsdag, hvor hun hjælper kommuner, investorer og udviklere med at skabe levende og bæredygtige by- og boligområder.

Skal de betragtelige ressourcer, der aktuelt investeres i byudvikling, skabe værdi både i dag og for de kommende generationer, er det afgørende med en stor realitetssans og en erkendelse af, at byudvikling er en kompleks proces. Det mener Karin Thuesen Pedersen, som har næsten 25 års erfaring med komplekse byudviklingsprojekter i både Danmark, Kina og Grønland. Hun mener, at byerne spiller en vigtig rolle i at få balance i den sociale og miljømæssige bæredygtighed, selvom det kan være udfordrende.

"Min rolle i COWI er at bringe alle vores kompetencer i spil i de store byudviklingsprojekter, som vi er involveret i, så vi kan være med til at løse de komplekse udfordringer, som det faktisk er at arbejde med byudvikling".

Ifølge Karin er det afgørende for succes, at der er tænkt hele vejen rundt om projektet, så business casen hænger sammen. Derfor har hun ansvaret for at bringe COWIs tværgående kompetencer i spil på konkrete byudviklingsprojekter; fra den helt tidlige planlægnings- og visionsfase til den konkrete udførelse, hvor klimasikring, infrastruktur, forsyning, byggeri, energiplanlægning og elektrificering skal samtænkes og gå op i en højere enhed. Samtidig er Karin med til at samle og optimere samarbejdet mellem de forskellige aktører i byudviklingsprojekterne, så som kommuner, investorer, arkitekter og developere.

 


Mulighed for at gøre en bæredygtig forskel

Karin Thuesen Pedersen er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus. Allerede i studietiden under et praktikophold på byplanafdelingen i Herning Kommune tabte hun sit hjerte til det at arbejde med byplanlægning og byudvikling.

"Jeg er passioneret omkring alle aspekter af byudvikling, og jeg synes det er et privilegie at kunne hjælpe kommuner og investorer med at tænke i bæredygtighed. For mig er det essentielt, at det vi gør i dag, også skaber værdi for de fremtidige generationer".

Klimaudfordringerne og den stigende befolkningstilvækst i byerne stiller nye krav til måden vi udvikler og indretter vores byer. Vi skal derfor have fokus på 'den tredobbelte bundlinje' - økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed - og smarte løsninger, der sikrer, at vores valg og investeringer opfylder flere formål for flere mennesker, mener Karin.

"Investorer, kommuner og virksomheder forventes i stigende omfang at tage ansvar for klimaet og den grønne omstilling samt et større socialt ansvar. Som rådgiver på byudviklingsprojekter har jeg faktisk mulighed for at samle de forskellige aktører om en fælles målsætning - og komme med forslag til løsninger, der bidrager til klimamålene og FN's verdensmål samtidig med, at der er et fornuftigt afkastpotentiale på både kort og lang sigt. Det kan jeg, fordi jeg har adgang til alle de kompetencer, der skal til her i huset - og det er det, som gør det ekstremt spændende at arbejde med byudvikling i COWI".

COWI spiller for tiden en stor rolle i over 20 af de største igangværende byudviklingsprojekter i Danmark, blandt andet på Posthusgrunden og i Carlsberg byen i København, Gellerupparken i Aarhus og Stigsborg Havnefront i Aalborg.

Kontakt

Karin Thuesen Pedersen
Urban Development Director
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56 40 3483