hydrogeolog klatrer op ad karrierestigen  

I Australien, hvor Sara Mehrabi startede sin karriere inden for minedrift, måtte hun affinde sig med et noget gammeldags syn på kvinder. I sit nye arbejde hos COWI følte hun sig bedre tilpas: “Jeg kan nå så langt, som mit talent og mine evner rækker”.

Det var en anbefaling fra en tidligere chef, som bragte Sara til COWI for tre år siden. På forhånd vidste hun kun meget lidt om virksomheden, men stolede på sine forbindelsers rosende omtale af virksomheden. 

Og hun er ikke blevet skuffet. 

Når hun kigger på organisationen, ser hun kvinder i ledende stillinger som f.eks. senior vice president, vice president og head of section. Men i hendes øjne er de ikke blot kompetente ledere, men også rollemodeller, og det er opmuntrende for en kvindelig australier, som er vant til en meget anderledes arbejdskultur – navnlig i tunge industrier såsom minedrift og byggeindustrien. 

I dag tøver hun ikke med at anbefale sin arbejdsplads til kvindelige venner:

“Dette er en virksomhed, hvor du nemt kan drømme om at gå hele vejen uden at møde forhindringer på grund at dit køn”. 

I den kulturelle smeltedigel

Sara er chief project manager og hydrogeolog. Grundvand er hendes speciale – udgravning, afvanding og minedrift.

Med base i Doha i Qatar arbejdede hun på et stort metroprojekt. Derefter startede hun på et megaprojekt: Kong Abdul Aziz-vej- og infrastrukturprojektet i Saudi Arabien. 

Til trods for, at hun var vant til arbejdsforhold, der var hårdere end gennemsnittet, stod Sara over for en ny udfordring i Golf-regionen, hvor det er almindeligt åbent at give udtryk for sine aggressioner på møder. 

“Det har været en ny læring. Nogle kan råbe ad dig i en halv time på et møde, for derefter at give dig et klap på skulderen og takke dig for veludført arbejde. Du skal simpelthen lade være med at tage tingene for pålydende”, siger hun. 

“Jeg lærer noget hver dag af mennesker fra forskellige kulturer. Jeg har lært, at der er stor forskel på at blive “undervist” og blive “uddannet”. Førstnævnte dokumenteres af forskellige certifikater, mens sidstnævnte vises ved din generelle tilgang til verden og dine medmennesker”.

Jeg lærer noget hver dag af mennesker fra forskellige kulturer. 
Sara Mehrabi

Kan ikke lade være med at være stolt

Saras arbejde er opdelt i to dele. Den ene del er projektstyring, som er projektorienteret, administrativt og et spørgsmål om at bevare kontrollen med budget, ressourcer, risici og tid. Sara kalder det for den repetitive del af sit arbejde. Den anden del er at finde bæredygtige løsninger på vanskelige tekniske udfordringer. Det er det, der giver hende fornyet energi.  

Et af hendes mest levende minder er fra dengang, hvor der havde været en stor tunneloversvømmelse. 

”Med medieopmærksomhed og arbejdsgiverpres henvendte den stressede kunde sig til os for at finde en løsning. Jeg havde hastemøder hver morgen kl. 7 i en måned, og teamet arbejdede nonstop for at finde løsninger, implementere dem og i sidste ende redde kunden ud af situationen”, siger Sara med et smil. 

”Og det bedste er, når du har klaret det. Du tænker tilbage, og trods det stress og jag du følte på daværende tidspunkt, kan du ikke lade være med at være stolt”. 

Tænke ud af boksen 

Den tekniske del er det, som giver Sara den største hovedpine, men også den største tilfredsstillelse. 

“Folk henvender sig til mig med et problem, som i første omgang ser helt umuligt ud. Men så begynder du at tænke over det og tale med kolleger fra andre fagområder. I det 21. århundrede har vi ikke en masse problemer, som kan løses af ét enkelt fagområde – det er nødvendigt at inddrage flere forskellige perspektiver”.

”At tænke ud af boksen på en samarbejdsbaseret måde giver god mening for mig. Jeg nyder at gøre nogle ting på en anden måde end andre virksomheder, og hos COWI prøver vi ofte at finde nye måder at gøre tingene bedre på”.

I det 21. århundrede har vi ikke en masse problemer, som kan løses af ét enkelt fagområde – det er nødvendigt at inddrage flere forskellige perspektiver”.
Sara Mehrabi

Ikke bange for at flyve

Nogle få hundrede meter over jorden i et lille Ikarus-fly med hende selv i pilotsædet.

Det er her, Sara finder balancen mellem en krævende hverdag og en sund mental tilstand. Hun efterlader hverdagens stress og jag på landjorden, trækker stikket til problemer og udfordringer og nyder i stedet følelsen af opstemthed og sindsro på samme tid.

“Det giver mig fred og ro i sindet. Der er så fredeligt deroppe, og da jeg ellers lever et hektisk liv, har jeg brug for det”.

Det giver mig fred og ro i sindet. Der er så fredeligt deroppe, og da jeg ellers lever et hektisk liv, har jeg brug for det.
Sara Mehrabi

Kontakt

Sara Mehrabi
Technical Director
Tunnels, United Kingdom

Tel: +974 44982338