anders halgren

Anders Halgren

Partner, Arkitema

Anders har mange års erfaring med boligbyggeri og byudvikling. Han har deltaget i planlægningsprocesser af nye byområder såvel som indretning og projektering af etageboligbyggerier med komplekse problemstillinger. På denne baggrund har han bl.a. bidraget til bygningsreglementets vejledning i udformning af boliger og har gennem mange år deltaget i Byggesocietetets Boligudvalg, hvor han er formand. Han er ofte brugt som oplægsholder om boligbyggeri og byudvikling.

#Boligbyggeri 
#Byudvikling
#Den grønne omstilling af byggeriet  

Se Linkedin-profil

artikler

merkur illustration
INDFØR KLIMARAMME I DEN FRIVILLIGE BÆREDYGTIGHEDSKLASSE I 2021
Lad os allerede nu komme i gang med en klimaramme for byggeriet. Hvis vi starter op med at gøre det frivilligt, er der god tid til at afklare og udvikle, inden rammen bliver obligatorisk og gradvist strammet. Vi står klar i branchen og har de livscyklusvurderings-værktøjer, der skal til for at udvikle byggeriet henimod et mindre CO₂-aftryk.

Læs artiklen >

DEBAT: INDFØR KLIMARAMME I DEN FRIVILLIGE BÆREDYGTIGHEDSKLASSE I 2021

Hvis vi begynder med at gøre klimarammen for byggeriet frivilligt, giver det tid til at afklare og udvikle, inden rammen bliver obligatorisk og gradvist strammet, mener Cowi og Arkitema.

Læs artiklen >