carsten fjorback

Carsten Fjorback

Associate Technical Director, COWI

Carsten har opbygget en stor erfaring med integration af klimatilpasning som en del af bæredygtig byudvikling. Herunder hvordan man f.eks. arbejder med ambitiøse og realistiske målsætninger for vand med merværdi, bynatur med høj biodiversitet samt bygninger og byrum som grundlag for liveability. Carsten prioriterer at bidrage, inspirere og kommunikere bredt i både faglige fora og i den offentlige debat om vigtigheden af den bæredygtige samfundsudvikling. 

#Klimatilpasning 
#Bæredygtighed 
#Biodiversitet 

Se Linkedin-profil

ARTIKLER

waterfall
VAND ER KERNEN I BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

Mere end 2200 eksperter fra 94 lande deltager lige nu i den digitale World Water Congress 2021. COWI er blandt deltagerne og med til at sponsorere konferencen om verdens mest dyrebare naturressource.

Læs artiklen >

people sitting around the table
BRANCHEFOLK: BÆREDYGTIGHED SKAL VÆRE ET TILDELINGSKRITERIUM I UDBUD

Det kræver nye udbudsmodeller at komme nærmere en realisering af FN's Verdensmål. Modeller der går på tværs af faggrænser og indtænker bæredygtighed som et konkurrenceparameter. Det var en af konklusionerne, da DTU og COWI i sidste uge afholdt workshop om integrering af verdensmål i udbud. Nogle kommuner er allerede godt på vej.

Læs artiklen >

grass
REGNVANDSLØSNING SPARER 30 MILLIONER LITER VAND

I Byen Nye, en ny bydel under udvikling nord for Århus, vil en innovativ regnvandsløsning betyde en besparelse på ca. 30 millioner liter grundvand om året. COWI har udviklet koncept og design til den omfattende løsning.

Læs artiklen >