Thomas Fænø MoNdrup

Thomas Fænø MoNdrup

Sustainability Director, Arkitema

Thomas er civilingeniør, ph.d. i bæredygtigt bygningsdesign og har arbejdet målrettet med bæredygtighed i byggeriet gennem de seneste 13 år. Som Sustainability Director i Arkitema har Thomas det overordnede fagansvar for tegnestuens samlede bæredygtighedsarbejde. De konkrete indsatser kredser sig særligt omkring regenerativt design, design for adskillelse, livscyklusvurderinger, biodiversitet, transformation, cirkulær økonomi mv. Thomas har en bred formidlingserfaring, hvorfor han formår at kommunikere mere eller mindre teknisk viden til personer både i og uden for byggebranchen.

#Innovation i byggeriet
#Bæredygtighed i byggeriet
#Strategisk bæredygtighed

Se Linkedin-profil