De danske styrelsers administrative knudepunkt

Arkitektur Løsninger

Nexus Cph er det administrative knudepunkt for Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen. Byggeriet placeres som et visuelt pejlemærke ved indgangen til det centrale København. Som en af de største og mest markante bebyggelser på Kalvebod Brygge Vest. Både for bilister langs Kalvebod Brygge og for togrejsende til og fra København.

For at sikre en effektiv, produktiv og samtidig attraktiv arbejdsplads tilbyder Nexus Cph forskellige arkitektoniske miljøer. I løbet af dagen ændres ens arbejdspladsbehov og typen af arbejdsopgaver. Denne behovsændring tilpasses arkitekturen, der danner rammer for dels team-baseret, dels individuelt arbejde. Samtidig skal der være rum til uformelle møder og kreative zoner. Som et samlende element for Nexus-bygningen spænder stueplanet som en base, der samler hele komplekset. Her er alle fællesfunktioner som kantine, café, møde- og undervisningscenter samt servicecentret placeret. Samtidig udgør receptionen et centralt omdrejningspunkt.

PROJEKTOPLYSNINGER

LOKATION:
Danmark

KUNDE:
OPP: Bestiller: Bygningsstyrelsen, Operatør: A. Enggaard

PROJEKTPERIODE:
2014-2018

ARKITEMA YDELSER:
Arkitema har ydet arkitekt- og landskabsarkitektrådgiving, deltaget i brugermøder samt arbejdet med kunstnerisk udsmykning. Arkitema har benyttet BIM i forbindelse med projekteringen og har lavet 3D-modeller af både bygningen og af landskabsprojektet.

Kontakt

Glenn Elmbæk
Arkitekt MAA, Partner
Arkitema Architects

Tel: +45 2076 5458

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN