Offentlig kontorbygning fører an i omdannelse af ghettoområde

Arkitektur Løsninger

Den omdiskuterede bydel Gellerup er under omdannelse. Området skal gentænkes, og for at føre an i udviklingen er 950 kommunale arbejdspladser blevet flyttet ud i centrum af området. På 23.000 m² er arbejdspladser og offentlige funktioner integrerede med et iværksættermiljø, et hus der er et ikon for området og som slår tonen an til et revitaliseret Gellerup.

Bygningen fungerer som et overdækket byrum, hvor de administrative kontorarealer fletter sig sammen med offentlige funktioner. Hele stueplanet er varierede bymæssige og udadvendte funktioner såsom café, restaurant, arbejdende værksteder, kafferisteri mm. placeret.

Mest iøjnefaldende er den øverste boks, der i kraft af sin markante udkragning mod hjørnet af Bygaden og Edwin Rahrs Vej fungerer som en tydelig velkomst til Gellerup og Aarhus. Herfra kan besøgende tage en hurtig elevator op igennem bygningen, stå 24 m over jorden og skue ud over det nye Gellerup og Aarhus Bugten.

PROJEKTOPLYSNINGER

LOKATION:
Danmark

KUNDE:
OPP: Bestiller: Aarhus Kommune, Operatør: A. Enggaard

UNDERRÅDGIVER:
Hauxner

PROJEKTPERIODE:
2015-2018

ARKITEMA YDELSER:
Arkitema har ydet arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, incl. fagtilsyn og indretning, samt udført brugerinddragelse og workshops. Arkitema har benyttet BIM i forbindelse med projekteringen og har lavet 3D-modeller af både bygningen og af landskabsprojektet.

Kontakt

Glenn Elmbæk
Arkitekt MAA, Partner
Arkitema Architects

Tel: +45 2076 5458

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN