Renovering af boligområdet Rosenhøj og etablering af en samlet bydel

Arkitektur Løsninger

I den sydlige del af Aarhus ønskede man at renovere og gentænke den tidligere ghetto Rosenhøj, hvorfor der blev udformet en helhedsplan for området. Den overordnede vision for helhedsplanen var at skabe én samlet bydel. De tre boligområder Rosenhøj, Kjærslund og Søndervang skulle hænge sammen både fysisk, funktionelt og mentalt – som en samlet bydel. Rosenhøj bestod af 27 boligblokke i beton fra 1970’erne. Den nye plan bryder området ned i 11 mindre kvarterer, hvor boligblokkene henvender sig til hinanden to-og-to, gennemskærer området med gennemgående veje og etablerer to kvarterstorve. For at understrege mangfoldigheden udføres boligblokkene i tre forskellige materialer, der samtidig har sammenhæng til haverummene.

Det grønne strøg er områdets store samlende landskabsrum. Her er aktive lege- og læringsrum og rolige opholdssteder. Langs hele stien etableres grøfter og lavninger. Her til ledes tagvand og overfladevand.

Nyt Rosenhøj vandt Renoverprisens jubilæumspris 2017.

PROJEKTOPLYSNINGER

LOKATION:
Danmark

KUNDE:
Boligselskabet Århus Omegn, Viby Andelsboligforening og Aarhus Kommune

PROJEKTPERIODE:
2010-2017

ARKITEMA YDELSER:
Arkitema er arkitekt- og landskabsarkitektrådgivere på projektet, og vi har udført en stor grad af brugerinddragelsesprocesser og workshops i forbindelse med programmering. Derudover har vi medvirket i processen i forbindelse med genhusning af 120 familier.

Kontakt

Heidi Hjort Thuesen
Arkitekt MAA, Partner
Segmentchef Urban

Tel: +45 6120 7015

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN