Studieboliger til 700 studerende i højhus på Nørrebro

Arkitektur Løsninger

København mangler boliger til studerende, og presset stiger, når der fremover kommer endnu flere studerende i København. Nordbro-tårnet og de tilhørende syv punkthuse indeholder 700 gode boliger til studerende og gæsteforskere, samt dagligvarebutik, mindre erhvervslejemål og café i København N.

Hele bebyggelsen er sammenhængende i stueetagens base, som består af indgange til boligerne, parkering samt butikslejemål med adgang fra Borgmestervangen. Det enkelte punkthus indeholder 11 studieboliger på hver etage. Enkelte steder undlades et par lejligheder for at give plads til fælles tagterrasser. Fællesarealer og fælleshus med læsesal er placeret strategisk i bebyggelsen så det sociale liv understøttes. Fra 1. sal er der adgang til den store fælles gårdhave.

Tårnet er blevet en del af Københavns karakteristiske skyline. Tårnet er en identitetsskabende markør for studieboligområdet og det omgivende miljø ved Mimersparken og Nørrebro Station, og på 30. etage ligger Københavns højeste udsigtsplatform med offentlig adgang.

PROJEKTOPLYSNINGER

LOKATION:
Danmark

KUNDE:
Danica Pension

PROJEKTPERIODE:
2014-2019

ARKITEMA YDELSER:
Arkitema har ydet arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning på opgaven samt udført omfattende brugerinddragelse.

Kontakt

Dorthe Keis
Arkitekt MAA, Partner

Tel: +45 4018 5068

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN