Udbygning af Nykøbing Falster Sygehus

Arkitektur Løsninger

Nykøbing Falster Sygehus skal de kommende år udvides og ombygges i seks etaper.

Visionen er at fremtidssikre sygehuset og skabe et moderne, patientorienteret hospital til glæde for patienter, personale og pårørende.

Udviklingen af Nykøbing Falster Sygehus sker som en modernisering af sygehusets behandlingskapacitet og bygningsmasse.

Generalplanen fra juni 2018 indebærer en spredning af sygehusfunktionerne i en klar centraliseret adskillelse af senge mod øst, ambulante funktioner mod vest og en akut akse i midten - koblet på Helikopterlandingspladsen.

Derudover vil store dele af de eksisterende hovedbygninger blive renoveret, og der vil blive tilføjet nye senge- og behandlingsbygninger.


PROJEKTOPLYSNINGER

Placering:
Nykøbing Falster

Kunde:
Region Sjælland, Nykøbing Falster Sygehus

Periode:
2020-2030

Kontakt

Birgitte Gade Ernst
Partner
Arkitekt MAA, Denmark

Tel: +45 4081 8077

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN