Mere plads og moderne rammer til et af københavns bycentre

Amager Centret har gennemgået en omfattende renovering og ombygning, og det tidligere slidte og tillukkede center fremstår nu inviterende og attraktivt og har plads til flere butikker og dermed muligheden for en større omsætning. Amager Centret er et af de største bycentre i København med et solidt kundegrundlag.

Ombygningen var særdeles kompleks og involverede mange grænseflader. Det ca. 45 år gamle p-hus, som var i for dårlig tilstand til at blive renoveret, var en særlig udfordring. Først skulle den eksisterende bygning rives ned. Efterfølgende skulle et nyt p-hus opføres oven på en bygning, der var i drift. Udformningen af det nye parkeringshus giver mulighed for flere butikker på 1. sal samtidigt med, at den nuværende parkeringskapacitet er forøget.

Delvist forældede tekniske installationer er blevet udskiftet, så de opfylder nutidige krav til energiforbrug, og der er etableret en gårdhave med restauranter og udeservering. En tilbygning gjorde det muligt at forbedre centrets logistik, så kunderne kan gå hele vejen rundt i centret, hvilket ikke var muligt tidligere på første sal.

Med ombygningen blev arkitekturen ført tilbage mod det oprindelige urbane industrilook. Samtidig er centret åbnet op i gadeplan for at gøre det til et naturligt centrum for bydelen.

Amager Centrets samlede areal er 34.700m² heraf nyt byggeri 4.800m² og nyt parkeringshus 10.600m².


PROJEKTOPLYSNINGER

Placering:
Amager 

PERIODE:
2015-2020

KUNDE:
Danica Pension

COWI YDELSER:

 • Udarbejdelse af geoteknisk rapport 
 • Udarbejdelse af tilstandsrapport for parkeringshuset 
 •  Udarbejdelse af miljørapport af jorden, da området er gammel industrigrund 
 •  Udarbejdelse af projekt for byggegrube 
 • Udarbejdelse af projekt for grundvandssænkning 
 • Udarbejdelse af projekt for byggekransfundamenter 
 • Udarbejdelse af trafikanalyser 
 • Udarbejdelse af cost/anlægsøkonomi 
 • Projektering af konstruktioner ved ombygning og nybygning 
 • Projektering af VVS og ventilation ved ombygning og nybygning 
 • Projektering af elinstallationer ved ombygning og nybygning 
 • Udarbejdelse af projekt for katodisk beskyttelse 
 • Brandrådgivning

Kontakt

Bernt Wangy
Seniorprojektleder
1810.13 Project Management 2 , Denmark

Tel: 56 40 20 46