Udfordrer fysikkens love

Foto: Andre Pihl

Det er ikke let at afgøre, hvad der er det mest bemærkelsesværdige ved Aula Medica. Det 23 meter lange udhæng? Det avancerede design? Under alle omstændigheder er Aula Medica et af Stockholms mest innovative byggerier inden for de seneste år.

Karolinska Institutet har i lang tid haft omfattende, aktive relationer til det øvrige samfund, og har derfor også haft et stort behov for at have deres egne møde- og forsamlingsfaciliteter. Der blev ikke bygget et egentligt auditorium, da området tog form i 1930’erne og 40’erne. 

Seminarer, forelæsninger og symposier er en naturlig del af deres aktiviteter, og de årlige Nobel-forelæsninger tiltrækker et publikum fra hele verden.

Karolinska Institutet rådede imidlertid ikke over egne lokaler til at huse sådanne begivenheder. 

Men det ændrede sig endelig i 2008. Akademiska Hus og Karolinska Institutet havde længe sammen planlagt et auditorium på Campus Solna, og takket være en privat donation fra Erling-Persson-fonden i 2008 kom udformningen og planlægningen af Aula Medica i gang. Første spadestik til projektet blev taget i 2010. 

Den krævende konstruktion skulle laves i stål

For at få mest muligt ud af den begrænsede plads, der var til rådighed, fik arkitekterne hos Wingårdh den dristige ide at facaden skulle skråne skarpt udad for dermed at gøre hver etage større end den underliggende. Facaden hælder helt op til 33 grader visse steder, og den øverste etage har et udhæng på 23 meter i forhold til grundridset af bygningen nede på jorden.

Lige fra starten var Johan Ström, head of section hos COWI, klar over de udfordringer, der lå i projektet .

“Selve bygningen udfordrer helt sikkert fysikkens love. En tung konstruktion, der hælder kraftigt udad, stiller store krav til udformningen og materialevalget. Først var det intentionen at benytte en ramme i træ, men i sidste ende var det nødvendigt at benytte stål for at sikre, at konstruktionen kunne klare belastningen,” siger Johan Ström. 

Foto: Tord-Rikard Söderström

Bygningens bærende struktur udgår fra det centralt placerede auditorium, der ikke har nogen søjler, og som kan rumme op til 1.000 personer eksklusive sceneområdet. De primære bærende bjælker er placeret på de to øverste etager med kontorer og peger ud i en vifteform fra et fælles startpunkt bag scenen.

Foto: Patrik Lindel

Bjælkerne understøtter de to etager med kontorer, belysningsbroer over auditoriet samt tagkonstruktionen og de to tekniske installationer, der er placeret på taget. Bjælkerne følger formen på auditoriet og møder den buede og hældende glasfacade, så de understøtter gulvkonstruktionen i de skrånende dele af bygningen. De to etager høje stålbjælker placeret på de to øverste etager med kontorer, frit understøttet 31 meter over auditoriet.

“For at kunne understøtte gulvkonstruktionen i de meget skrånende dele af bygningen valgte vi, at hvert enkelt gulv ikke skulle være understøttet af gulvet under det. De betydelige horisontale kræfter, som dette ville medføre, var ikke tilrådelige for konstruktionen. I stedet er de øverste gulve ophængt i de bærende bjælker,” siger Johan Ström.

Gulvkonstruktionen, der understøtter tilhørerpladserne i auditoriet, bød på endnu en teknisk udfordring. Det var nødvendigt at kombinere store spænd og tunge belastninger samt at opfylde krav til frekvens for at sikre komforten og undgå vibrationer. For at gøre tingene endnu mere komplicerede så hælder gulvkonstruktionen og følger den buede underside af sædearealet.

Løsningen var svejsede stålkassedragere med sammenhængende forankring ved huldækelementer mellem dragerne. På den måde blev der skabt en gulvkonstruktion, hvor betonkonstruktion styrkede ståldragerne, samtid med at der var kontinuitet for terrændæk mellem ståldragerne.

Den avancerede arkitektoniske vision af en bygning, der består at trekanter, både i konstruktionen og i facaden, var også en udfordring. Tidsforbrug, omkostninger og kvalitet var hele tiden i fokus under udformningen af bygningen. 

Det var en udfordrende opgave, men det var umagen værd. I 2014 blev Aula Medica udnævnt til "Building of the Year", og i 2015 vandt den International Award of Merit. I 2015 vandt COWI sammen med Akademiska Hus, Wingårdh Arkitektkontor og stålfirmaet Normek Swedish Steel Structure Award. 

“Jeg er virkelig stolt over at have deltaget i og bidraget til dette smukke byggeri, der har fået så megen positiv omtale”, siger Johan Ström. 

Video: Wingårdhs

FAKTA

  • Karolinska Institutets Aula Medica huser et auditorium med plads til 1.000 tilhørere, kontorer til ca. 100 medarbejdere, konferencefaciliteter til 100 deltagere, to restauranter og en café

  • Nobel-forelæsninger, videnskabelige symposier, akademiske ceremonier og konferencer med deltagere fra hele verden afholdes her.

  • Det samlede areal er 12.600 m².

  • Auditorie-komplekset er placeret på en smal grund, så et af hjørnerne hælder 23 meter udad for at give plads til et større auditorium. Facaden er beklædt med 6.000 glasruder, der samlet vejer vejer 90 tons. Stålkonstruktionen alene vejer 840 tons.

  • Den indvendige kunstneriske udsmykning er udført af Ingegärd Råman. 

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Stockholm

PERIODE:
2010-2012

KUNDE:
Akademiska Hus Stockholm

COWIS YDELSER:

  • Kompileret skematisk design
  • Anlægstegninger
  • Workshop - detailprojektering
  • Tegninger til stålkonstruktionerne 

Kontakt

Magnus Nilber
Vice President
Buildings, West, Sweden

Tel: +46 706 01 17 88