Kulturcenter sætter nye standarder inden for bæredygtighed og trafikplanlægning

Photo: OMA

Byudviklingsprojektet BLOX gør Bryghusgrunden til et af de mest attraktive steder i København med sin beliggenhed ned til havneløbet på Christians Brygge mellem Langebro og Det Kongelige Bibliotek.

Det huser Dansk Arkitektur Center, kontorlokaler, luksusboliger og restaurant, og de udendørs arealer er blandt andet indrettet med legepladser og steder, hvor man kan nyde havneliv og solen – når det danske vejr ellers tillader det.

BLOX sætter nye standarder inden for arkitektur, bæredygtighed og by- og trafikplanlægning, og det er ikke uden udfordringer. Grunden er placeret midt i det historiske bymiljø med fredede bygninger og er omgivet af både havn og en hovedvej med over 20.000 biler i døgnet.

En af ambitionerne er, at BLOX skal styrke forbindelsen mellem byen og havnen. I den sammenhæng har COWI bidraget med hovedprojekt for alle ingeniørfag, samt lokalkendskab og ekspertviden inden for trafik, miljø, brand, støj og vibrationer, risikoanalyse og bæredygtighed.

Info om projektet

Lokation:
Danmark

Kunde:
ARUP

Projektperiode:
2006-2018

COWI ydelser:

  • Hovedprojektering
  • Trafik
  • Miljø
  • Brand
  • Støj og vibrationer
  • Risikoanalyse og bæredygtighed
  • Geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske forundersøgelser
  • VVM-redegørelse    

Kontakt

Kim Bundgaard
Project Director
Buildings, East, Denmark

Tel: +45 56402629

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN